[quote]Podle rychlého odhadu Eurostatu zveřejněného 14. listopadu sezónně upravený HDP rostl ve 3. Q 2017 v obou zónách proti 2. Q o 0,6 %. Ve 2. Q 2017 HDP vzrostl v obou zónách o 0,7 %. Ve 3. Q se HDP USA zvýšil o 0,7 %, v 2.Q 2017 o 0,8 %. Proti témuž Q předchozího roku vzrostl o 2,3 % (po růstu 2,2 % v předchozím Q).[/quote]

Míry růstu HDP v eurozóně, EU28 a USA (% Změna proti předchozímu Q)

Metody a definice

Evropské čtvrtletní národní účty jsou sestavovány v souladu s Evropským systémem účtů 2010 (ESA 2010).

Rychlý odhad třetího čtvrtletí růstu HDP v roce 2017 uvedený v této zprávě vychází z dostupných údajů členských států, které pokrývají 96 % HDP EA19 a 94 % HDP EU28

DPP