Přípravy letošního patnáctého ročníku konference SpeedCHAIN běží v těchto dnech na plné obrátky. I přes nepřehlédnutelné rozpaky české vlády ohledně aktuálního vývoje pandemie zatím až nečekaně živě probíhá registrace účastníků, jichž je k dnešnímu dni, tedy pět týdnů před datem konání, v systému už dobrá stovka. V letošním roce tak samozřejmě konference proběhne v souladu s vládními nařízeními a za přísných hygienických podmínek.

Partnerskou spolupráci jsme vedle řady dalších významných společností navázali i s výrobcem sanitární chemie MARCA, která zajistí veškeré desinfekční prostředky značky SANYTOL jak pro vlastní konferenci, tak i pro jednotlivé účastníky. Na zajištění všech preventivních hygienických opatření v průběhu celé konference důsledně spolupracujeme jak s jednotlivými partnery, tak i se všemi dodavateli včetně cateringových služeb, techniky, mobiliáře a dalšího zboží a služeb.

Před zahájením konference i v jejím průběhu budou v prostorách Břevnovského kláštera prováděna nadstandardní hygienická opatření – dezinfekce ploch, klik, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce návštěvníků. V místě konání konference SpeedCHAIN budou vedle dezinfekčních prostředků k dispozici mimo jiné i jednorázové roušky zdarma a profesionální elektronický systém pro měření tělesné teploty. Vzhledem k tomu, že žádné z doposud vyhlášených opatření vlády ČR nepředstavuje zákaz ani zásadní omezení pro realizaci odborných akcí, jako je právě třeba konference SpeedCHAIN, nadále pracujeme s původním termínem jejího konání, kterým je 4. listopad letošního roku. V souladu s vládními nařízeními počet osob na akci nepřekročí povolený limit, jiné bude i uspořádání v sálech, kde bude sezení v dostatečných odstupech. Obdobně bude aktuální situaci přizpůsoben i tradiční večerní program, který namísto typické hudební produkce tentokrát nabídne komornější klavírní doprovod.

Věříme, že všechno dopadne k naší společné spokojenosti a my stejně jako všichni partneři konference SpeedCHAIN 2020 se těšíme na setkání s vámi v unikátních prostorách Břevnovského kláštera.

 

Lucie Padevětová, manažerka konference SpeedCHAIN a tým Reliant