Toyota Material Handling Europe (TMHE) každoročně podstupuje hodnocení od společnosti EcoVadis, které je zaměřeno na chování firem v oblasti ochrany životního prostředí, pracovních a lidských práv, udržitelnosti a etiky podnikání. V minulých letech Toyota získávala ocenění EcoVadis Gold, letos dosáhla na ocenění nejvyšší. Zařazuje Toyotu mezi 1 % nejzodpovědnějších a nejtransparentnějších firem v oboru všeobecného strojírenství.

“Ocenění EcoVadis Platinum nám umožňuje budovat ovzduší důvěry u zákzaníků, dodavatelů i akcionářů. Posiluje nás všechny v Toyotě v úsilí o dosažení integrace udržitelnosti do veškerých pracovních postupů, které při své činnosti uplatňujeme, říká Tom Schalenbourg, Director Sustainable Development ve společnosti Toyota Material Handling Europe.

EcoVadis přináší zákazníkům transparentnost

TMHE používá hodnocení třetích stran od společnosti EcoVadis k urychlení a zefektivnění svého podnikání vůči svým zákazníkům i v rámci své sítě. Protože rostoucí globální trend volá po vyšší transparentnosti a zodpovědnosti dodavatelských řetězců, stále více firem zahrnuje ve zvýšené míře do svého podnikání CSR aktivity. EcoVadis, vedoucí společnost v oboru ratingu udržitelnosti, provádí hodnocení udržitelného podnikání a přístupu k životnímu prostředí, sociálního a etického chování více než 61 000 dodavatelů z celého světa. Její online platforma umožňuje 175 nadnárodním společnostem přístup k ratingu jejich vybraných dodavatelů ve 155 zemích.

Všechny výrobní závody a lokální prodejní a servisní organizace TMHE projdou v letošním roce průzkumem, který umožní individuální ohodnocení každé jednotky. Dosud získalo hodnocení EcoVadis Gold 16 z 26 testovaných jednotek Toyoty. Celkový rating TMHE zohledňuje data za celou Evropu a rovněž zohledňuje některé postupy mateřské společnosti Toyota Industries Corporation (TICO).

Již v roce 2018 získala TMHE od společnosti EcoVadis také vůbec první cenu Supplier Excellence Award za nejlepší přístup k podnikání celé skupiny Toyota. Ocenění reprezentuje závazek Toyoty k transparentnímu podnikání ve všech lokálních jendotkách a získání Zlatého ratingu pro 30 % prodejních a servisních středisek a zohledňuje i tehdejší umístění mezi 3 % nejlepších firem v průmyslu.

Platinový rating

 

EcoVadis se zabývá hodnocením čtyř různých témat, z nichž nejvyšší váhu má oblast pracovních a lidských práv.  Toyota Material Handling Europe získala v jednotlivých tématech následující rating:

 

Pracovní a lidská práva 80/100
Životní prostředí 80/100
Etika 70/100
Udržitelný rozvoj 70/100

Zdroj: TMH