[quote]Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal státní podnik Řízení letového provozu (ŘLP) pokutou 500.000 korun za chybné zadávání veřejných zakázek. Pokutu uložil formou příkazu, ŘLP proti němu nepodalo odpor, a pokuta je tak pravomocná. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.[/quote]

„Řízení letového provozu porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek, když v průběhu roku 2019 bez zadávacího řízení pouze prostřednictvím objednávek pořizovalo od řady dodavatelů služby spoč,ívající v zajištění instruktorské činnosti pro následnou realizaci odborného výcviku personálu letových navigačních služeb v celkové hodnotě přesahující 40 milionů korun,“ uvedl úřad.

Služby přitom podle úřadu mělo ŘLP zadávat jako veřejné zakázky v nadlimitním režimu, protože služby poskytované jednotlivými dodavateli spolu věcně, časově i funkcí souvisely a tvořily tak jednu zakázku.

Příkaz, který ÚOHS k postihu ŘLP využil, je prvním úkonem v přestupkových řízeních, kde je jednoznačné porušení zákona. Potrestaný zadavatel proti němu může do osmi dnů podat odpor, pokud to udělá, začne obvyklé prvostupňové správní řízení. ŘLP ale odpor proti pokutě nepodalo, takže sankce je pravomocná.

 

Zdroj : ČTK