Invoitix

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu na zrušení části zákona o silničním provozu. Vyjádří se k objektivní odpovědnosti provozovatele, tedy nejčastěji majitele vozidla, za porušení některých povinností řidičem auta. Ústavní soudci se problémem zabývali z podnětu Krajského soudu v Ostravě.

Zákon výslovně říká, že provozovatel vozidla zajistí, „aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem“.

Podle krajského soudu tak zákon v podstatě stanovuje, že provozovatel auta nese odpovědnost za případné pochybení jiného člověka, který usedl za volant. Odpovědnosti se může zbavit jen v případě, že do 15 dnů od doručení výzvy k úhradě sdělí údaje o totožnosti řidiče.

Zákon je podle krajského soudu v rozporu s principem právního státu a s právem odepřít výpověď. Návrh na zrušení sporné části zákona zmiňuje také rozpor se zásadou presumpce neviny a právem na spravedlivý proces.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP