[quote]Ústavní soud (ÚS) se podruhé zastal řidiče, který v roce 2014 v Praze srazil chodkyni mimo přechod. Přetrvávají pochybnosti, zda se dopustil nedbalostního trestného činu. Justice musí pečlivě zkoumat objektivní i subjektivní hledisko potřebné míry opatrnosti, zároveň nelze od řidičů očekávat, že budou neustále počítat s možností porušení pravidel jinými účastníky silničního provozu. Nález je dostupný na webu soudu.[/quote]

Obvodní soud pro Prahu 2 uznal řidiče vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Podle tohoto soudu se dostatečně nevěnoval řízení, nesledoval situaci v provozu, a narazil kvůli tomu do starší ženy přecházející vozovku. Jeho pozornost odpoutal její manžel, který stál na protější straně vozovky, gestikuloval a hlasitě volal na ženu, která přecházela mimo přechod a šikmo. Žena utrpěla zranění, například zlomeniny.

Řidič dostal šestiměsíční trest vězení, podmínečně odložený na rok. Už v roce 2018 se jej poprvé zastal ÚS. Pražským soudům nařídil, aby znovu vyhodnotily podmínky viditelnosti a zabývaly se reakční dobou řidiče v daném místě a čase.

I v novém řízení byl řidič uznán vinným, přestože odvolací Městský soud v Praze s ohledem na jeho bezúhonnost a délku trestního stíhání upustil od potrestání. Muž pak znovu podal ústavní stížnost – a opět uspěl.

ÚS připomněl, že auto jelo rychlostí do 36 kilometrů v hodině po místní komunikaci před 20:00 a že chodci se chovali neopatrně. „Situace, kterou vytvořili dva dospělí účastníci silničního provozu v jeden okamžik na dvou místech vozovky neopatrným a bezohledným chováním, byla neočekávatelná a objektivně stěží zvladatelná,“ stojí v nálezu.

Dospělý člověk, který stojí na kraji vozovky a nápadně gestikuluje, může být podle ÚS takzvanou nepředvídatelnou situací v provozu. „Odpovědnost za škodlivý následek může být dána pouze v situaci, kdy bude prokázáno, že řidič gestikulujícímu účastníku věnoval pozornost nepřiměřeně dlouho a tím porušil potřebnou míru opatrnosti,“ konstatoval ÚS. Případem se bude znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 2.

 

Zdroj  : ĆTK