[quote]Podle Svazu výrobců vlnitých lepenek se loni v České republice vyrobilo přibližně 1,1 miliardy metrů čtverečních obalů z vlnité lepenky. Produkce tak byla přibližně na stejné úrovni jako v roce 2017. V loňském roce se výrobcům výrazně zvýšili náklady na mzdy nebo energie. Poptávka po obalech z vlnité lepenky dlouhodobě roste. Zhruba 30 % české produkce jde na export.[/quote]

„Obdobný objem produkce jako v roce 2017 je mírně za očekáváním českých výrobců sdružených ve Svazu výrobců vlnitých lepenek. Především v březnu až květnu 2018 a dále v září a prosinci 2018 se vyrobilo výrazně menší množství než v odpovídajících měsících předchozího roku,“ říká Adam Wisinger, předseda Svazu výrobců vlnitých lepenek.

Výroba vlnitých lepenek odráží vývoj celého hospodářství, s nímž potřeba obalů v podstatě koreluje. České hospodářství (HDP) rostlo v roce 2018 už jen o 2,9 % oproti vysokým 4,5 % v roce 2017. Odpovídajícím způsobem se v roce 2017 vyvíjel růst odbytu vlnitých lepenek, a to o vysokých 6,7 % oproti předešlému roku.

Ne tak pozitivně se v uplynulém roce vyvíjela situace v oblasti nákladů. Ceny papírů, které představují zhruba 60 %, ale někdy i 80 % nákladů na výrobu vlnitých lepenek, v posledním čtvrtletí sice mírně poklesly, cenová úroveň všech druhů však byla na konci roku stále ještě o téměř 20 % vyšší než v lednu 2017. Nadále masivně narůstaly také náklady na mzdy, energie a logistiku.

Obaly a jiné produkty z vlnité lepenky se navzdory krátkodobému kolísání dlouhodobě těší rostoucí poptávce. Ve srovnání s jinými obalovými materiály jsou cenově výhodné a mnohem méně zatěžují životní prostředí, protože se dají recyklovat.

Vlnitá lepenka se vyrábí z obnovitelných zdrojů a je 100% recyklovatelná. Oproti ostatním obalovým materiálům je ekologičtější a více tak odpovídá cílům, jako je trvalá udržitelnost a snižování CO2”, říká Adam Wisinger a dodává: „Zejména snahy o omezování plastů a jiných špatně rozložitelných materiálů pomáhají vlnité lepence a dalším papírovým produktům k dalšímu vzestupu.“

Svaz výrobců vlnitých lepenek sdružuje nejvýznamnější české výrobce vlnité lepenky. Jeho členové zaměstnávají více než 3000 pracovníků. Hlavním úkolem svazu je propagace vlnité lepenky jako ekologického obalového materiálu a školení odborníků pro obalový průmysl. Svaz je členem Evropského sdružení výrobců vlnité lepenky (FEFCO).

Zdroj : SVVL

DPP