Mezinárodní železniční veletrh a konference RAIL BUSINESS DAYS se po
letošním úspěšném ročníku v příštím roce stěhuje do Ostravy. Nový areál
Trojhalí Karolina nabídne možnost dalšího rozvoje veletrhu.
Akce proběhne 5.–7. června 2023 a propojuje mezinárodní veletrh
železničních i drážních vozidel pro širokou i odbornou veřejnost, odbornou
konferenci a společenské setkání na B2B rovině, a to vše v jednom
jediném areálu.

„Z důvodu chystaných stavebních úprav v Brně nelze pro další ročník veletrhu využít
areálu BVV, neboť by již nebylo možné využít vlečku skrz město pro dopravu kolejových
vozidel. Podařilo se nám však v tuzemsku téměř nemožné, a to najít nový areál
v Ostravě, který vyhovuje našim velmi náročným požadavkům na prostor, kolejiště a je
situován téměř v centru města. Za celý produkční tým mohu říci, že se opravdu těšíme
na přípravu dalšího ročníku v areálu Trojhalí Karolina,“ představuje koncept akce Monika
Svobodová, managing director RAIL BUSINESS DAYS.

„Koncept akce se nám velmi osvědčil. Veletržní část tak bude opět přístupná odborné
i široké veřejnosti. Nabídne návštěvníkům vnitřní a venkovní expozice výrobců
kolejových vozidel, provozovatelů železniční osobní i nákladní dopravy, subjektů
a společností zaměřených na správu a výstavbu infrastruktury, vývojových
a výzkumných subjektů, veřejných dopravních institucí i úřadů. Jedním z velkých
lákadel, nejen pro návštěvníky z řad veřejnosti, bude zajisté znovu venkovní expozice
železničních kolejových vozidel a další techniky. Na stovkách metrech kolejí se přímo
v areálu představí až desítky osobních, nákladních i dalších speciálních vozidel,“ dodává
Robert Pagan, managing director RAIL BUSINESS DAYS.
Neformální zóna poté nabídne přítomným zástupcům společností a institucí možnost
kdykoli během dne navázat na veletržní a konferenční program a uskutečnit nerušené
osobní setkání na bázi B2B či B2G.

Pro více informací navštivte webové stránky www.railbusinessdays.cz.