Společné návrhy pro ekologičtější nákladní dopravu od německých Allianz pro Schiene, BIEK a VDV.

Více balíků dostat na železnici – o to se zasazují společně Allianz pro Schiene, Spolkové sdružení balíkové a expresní logistiky (BIEK) a Sdružení německých dopravců (VDV). Výzvou pro obor přepravy balíků je rychlé, spolehlivé a ekologické zvládnutí neustále rostoucího množství zasílaných balíků. Tři sdružení  vypracovaly návrhy a 29. listopadu je předaly státnímu tajemníkovi Spolkového ministerstva dopravy Oliveru Luksicovi.

Politika je v klíčové roli nastavit příznivé rámcové podmínky pro více přepravy na železnici. Současná vládní koalice deklaruje cíl zvýšit podíl železnice na přepravním trhu na 25 procent do roku 2030. Podle názoru tří sdružení musí nyní politici přejít od proklamací k Master plánu železniční nákladní dopravy a v něm identifikovaná opatření musí prosadit do praxe. Za stěžejní považují pro posun k lepšímu považují sdružení následující opatření:

  • zvýšit kapacitu na koridorech
  • urychlit modernizaci infrastruktury
  • vybudovat více inovativních terminálů („hubů“) pro flexibilní přepravní koncepty
  • osvobodit kombinovanou dopravu od mýta
  • vybudovat nebo obnovit více vleček
  • modernizaci městské železniční infrastruktury

V pozadí iniciativy je rostoucí online byznys zasílání balíků. V roce 2021 bylo odesláno 4,5 mld. zásilek. Proto chtějí zásilkovny přepravovat více balíků na železnici – jedná se o nízkoemisní alternativu ke stávajícím dlouhým přepravám kamiony.