[quote]Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách na silnicích by se měl od roku 2020 do roku 2030 snížit na polovinu. Počítá s tím dokument Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2021 až 2030, který dnes schválila vláda. V období let 2011 až 2019 bylo na tuzemských silnicích usmrceno 5419 lidí.[/quote]

„Strategie BESIP vychází z podrobné analýzy toho, jaké jsou hlavní příčiny závažných nehod. Představuje dlouhodobý plán, jak nejen pomocí prevence a sankcí, ale také investicemi do infrastruktury a zaváděním nových technologií zvýšit bezpečnost na našich silnicích,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Nově je strategie rozdělená na dvouletá období. Plán pro následující dva roky obsahuje celkem opatření. Mezi prioritami jsou mladí řidiči, nepřiměřená rychlost, odstraňování nehodových lokalit, pokročilé technologie a policejní dohled spolu s efektivními sankcemi. Bezpečnost má zvýšit také zabezpečení železničních přejezdů, nová místa na odpočívadlech pro kamiony na dálnicích a kontrola těchto vozů. Na silnicích nižších tříd by pak měly bezpečnost zvýšit svodidla oddělují cestu například od stromů, ve městech se pak strategie zaměřuje na zranitelné účastníky provozu jako jsou chodci či cyklisté. Dvouletý plán by po uplynutí období měla projednat spolu s další dvouletou strategií vláda. Plán zároveň počítá s preventivními akcemi.

Havlíček také upozornil, že pro naplnění strategie je klíčové schválení novely zákona o silničním provozu. Tu loni v srpnu posvětila vláda. „Novela zpřísní sankce u nebezpečných přestupků, zavede delší zákazy řízení, přehlednější bodový systém, posílí možnost vyřešit přestupek policií na místě a zavede též tzv. řidičák na zkoušku pro začínající řidiče,“ dodal ministr.

Počty obětí na českých silnicích v posledních letech klesají. Ve srovnání s obdobím 2001 až 2009 šlo v v rámci poslední dekády o 46procentní pokles. Vývoj se sice blíží evropskému průměru, v rámci EU však Česko ani zdaleka nepatří k premiantům. Každoročně kvůli dopravním nehodám zemře v ČR zhruba 500 osob.

Zvýšení bezpečnosti na silnicích má podle strategie také pozitivní dopady na ekonomiku. „Ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR v dekádě 2011 až 2020 dosáhnou 660 miliard korun. V posledních dvou letech jde každoročně o ztráty zhruba 80 miliard korun,“ uvádí materiál.

 

Zdroj : ČTK