Stát promine Správě železnic další část dlouhodobého dluhu, za letošní rok jde o 583,8 milionu korun. Dnes to schválila vláda, vyplývá z informací na vládních internetových stránkách. Správě zbyly vůči státu závazky po transformaci bývalé společné organizace Českých drah. Podobnou účetní operaci, která má spíše formální charakter a nemá na financování železniční organizace vliv, schvaluje vláda každoročně.

Správa železnic dluhy zdědila při svém vzniku v lednu 2003. Celkové závazky z dlouhodobých úvěrových smluv tehdy byly přes 60 miliard korun. Peníze si půjčil stát na výstavbu železničních koridorů a obnovu vlaků Českých drah. Stát také peníze splácí, formálně však figurují v účetnictví Správy železnic jako závazek vůči státnímu rozpočtu. Proto je vláda od roku 2005 každoročně umazává, a to většinou ve výši daňové ztráty za předchozí rok. Ta loni činila právě 583,8 milionu korun.

Pravidelné umořování dluhu je podle ministerstva dopravy nezbytné k tomu, aby mohla být Správa železnic považována za bezdlužnou a mohla čerpat peníze z evropských fondů. Až do roku 2017 stát z dlužné částky odmazal přes 55 miliard korun. V letech 2018 a 2019 Správa železnic nevykázala žádnou daňovou ztrátu, stát oddlužení dočasně přerušil.

Státní organizace Správa železnic se mimo jiné stará o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor výstavby tratí. Organizace od začátku letošního roku používá nový název, do té doby se státní organizace jmenovala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

 

Zdroj : ČTK