[quote]Podmínky pro kontrolu bezpečnosti na dálnicích, silnicích první třídy a vybraných mimoměstských úsecích silnic se zřejmě změní. Jednou z novinek bude každých pět let posouzení rizik dopravních nehod na jednotlivých úsecích, u rizikových úseků pak budou následovat podrobné prohlídky s návrhy vyššího zabezpečení. Větší kontrola by měla fungovat také už při projektování a stavbě dálnic a silnic. Počítá s tím novela zákona o pozemních komunikacích, kterou dnes schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Novela upravuje také podmínky pro provozovatele mýta.[/quote]

Zpřísnění podmínek pro posuzování bezpečnosti vychází z evropské směrnice. Dosud tyto podmínky platily pouze pro strategické úseky, které patří do tzv. transevropské dopravní sítě. Nyní se to rozšíří na všechny dálnice, silnice první třídy a také mimoměstské úseky ostatních silnic, které financovala EU.

Novinky by podle zprávy ministerstva dopravy pro vládu měly zlepšit identifikaci rizikových míst na dálnicích a silnicích. Stát a kraje budou muset jednou za pět let posoudit bezpečnost úseků, za které zodpovídají, a to zejména s ohledem na následky dopravních nehod. Jednotlivé úseky by měly být následně rozděleny na části s vysokou, střední nebo nízkou úrovní bezpečnosti. Ministerstvo dopravy bude vést jejich souhrnný seznam. U rizikových úseků budou muset úřady provést podrobné prohlídky a podle nich nastavit opatření ke zvýšení bezpečnosti.

Další novinkou bude institut prvotního hodnocení záměru, který bude předcházet auditům bezpečnosti dálnic a silnic a jednotlivým postupům podle stavebního zákona.

Další změny by se měly týkat provozovatele mýta, kterým je v Česku společnost CzechToll. Novela pro firmu zavádí povinnost vést účetnictví z mýta odděleně od ostatních aktivit. Návrh také mění dílčí podmínky pro evropskou službu elektronického mýtného, kdy její poskytovatel už nebude muset pokrývat všechny členské státy EU s mýtem, ale postačí smlouvy s pouze čtyřmi zeměmi, respektive provozovateli mýta v nich.

 

Zdroj : ČTK