V sobotu 23. 9. uspořádalo žamberské Muzeum starých strojů a technologií den otevřených dveří po rekonstrukci. Kdo jej ještě nenavštívil, asi si stěží představí rozsah areálu i sbírek, které ukrývá, kdo jej navštívil v minulosti, užasl by, jak pokročila renovace celého areálu, pod vedením hnacího (parního) motoru celého spolku a muzea, Michala Bednáře. Rozsáhlý areál je známý jako Vonwillerova továrna, po Mikuláši Vonwillerovi, který původní továrnu na sukna v roce 1838 postavil. Provoz textilky byl pak zastaven až v roce 2007.

 

Prostory skrývají velkolepou sbírku strojů různého druhu, nejen parních, různých velikostí a různého druhu, mobilních i statických, jedna hala je věnována řemenovým transmisím, ale schraňovány jsou i s stroje, které upomínají na textilní minulost továrny. V jednom křídle je umístěna sbírka historických silničních vozidel. Rozsáhlé spektrum aktivit čítá i kulturní akce, sjednat si zde lze i svatbu, v provozu je muzejní kavárna. Dílenské zázemí je využíváno i k subdodavatelským pracím pro běžná soudobá vozidla. ČT tu kdysi natáčela „docu-reality“ Dovolená v éře páry a Dovolená ve starých časech.

   

Rozsáhlé sbírky jsou tak nyní rozčleněny do několika tematických okruhů: expozice parních strojů, expozice stabilních motorů, expozice textilní výroby, expozice transmisní strojírny, expozice historických automobilů a motocyklů, tovární železnice Vonwillerka. Továrna je totiž protknuta okružní vlečkou, která byla v minulých letech rozšířena o kolej vedoucí mimo areál, ke břehům zdejšího vodního náhonu. Muzeum disponuje provozuschopnými silničními a parními stroji, mezi něž patří i nejmladší vyrobená parní lokomotiva v ČR, replika lokomotivy Orenstein & Koppel, kterou v roce 2014 postavila 1. Kolínská lokomotivní. Při zářijové akci však bylo v pohybu hned šest zatopených lokomotiv, s využitím partnerských spolků. Vonwillerka mj. spolupracuje s muzeem v Javořině Slezské, v rámci projektu podpořeného s přispěním programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A ČR-Polsko.

 

Továrna jinak nemá vlečkové napojení na veřejnou síť, nalézá se na opačné straně Žamberka, nežli zdejší nádraží. Nicméně aktivity muzea pokrývají i provoz na veřejné dráze, je pořadatelem parních jízd v oblasti – sezónní vlaky „Králický Sněžník“ (mj. s „Němkou“ 555.0153) už letos sice dojezdily, ale v sobotu 7. 10. 2023 muzeum pořádá velkolepé oslavy 150 let Moravské pohraniční dráhy Šternberk – Šumperk / Zábřehem – Hanušovice – Lichkov (jízdenky jsou již v prodeji). Parní vlaky se sjedou v Dolní Lipce, kde bude představen projekt budoucího železničního muzea.

 

  

 

Letos již byly nově o prázdninách nabízeny každodenní komentované prohlídky, jinak bylo možno sjednat si po domluvě návštěvu kdykoliv jindy. Pro příští rok však už je v plánu mít muzeum otevřené pravidelně od 16. 4. do 13. 10. (o letních prázdninách zcela denně, jinak mimo pondělky). Nejvíce živo je však samozřejmě o mimořádných tematických akcích a dnech otevřených dveří, kdy je leccos v pohybu a představují se i hostující (kolejová i silniční) vozidla. Pro příští rok jsou již známy termíny 18. 5. (Veteránem a vlakem do muzea) a 28. 9. (Žamberský parostrojní festival). A jen 1,5 km od Vonwillerky se nalézá rodný domek vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše.

Zdroj: ŽESNAD