Invoitix

[quote]Podle prvních odhadů Eurostatu, zveřejněných 18.srpna, v červnu 2017 v porovnání s květnem 2017 se sezónně očištěná produkce ve stavebnictví snížila o 0,5 % v eurozóně (EA19) a o 0,2 % v EU28 V květnu 2017 poklesla produkce ve stavebnictví o 0,2% v eurozóně a o 0,5% v EU28.[/quote]

V červnu 2017 se výroba ve stavebnictví ve srovnání s červnem 2016 zvýšila o 3,4% v eurozóně a o 3,6% v EU28.

               Měsíční srovnání výroby podle odvětví stavebnictví a podle členských států

Pokles výroby ve stavebnictví v eurozóně o 0,5 % v červnu 2017 v porovnání s květnem 2017 je důsledkem poklesu inženýrského stavitelství o 0,5 % a pozemního stavitelství o 0,4 %.

V EU28 byl pokles o 0,2 % vlivem poklesu pozemního stavitelství o 0,3 %, zatímco inženýrské stavitelství vzrostlo o 0,2 %.

Mezi státy, pro které jsou k dispozici údaje, došlo k poklesu výroby ve stavebnictví v Německu (-1,0 %), Belgii a Francii o -0,7%), ve Spojeném království (-0,2%). Vzrostlo o + 12,1 % ve, Španělsku, na Slovensku (+ 2,2 %) a v Polsku (+ 2,1 %).

Roční srovnání podle odvětví stavebnictví a podle členských států

Zvýšení výroby ve stavebnictví v eurozóně o 3,4 % v červnu 2017 v porovnání s červnem 2016 je důsledkem růstu inženýrského stavitelství o 3,9 % pozemního stavitelství o 1,2 %.

V EU28 je zvýšení o 3,6 % vlivem růstu pozemního stavitelství o 4,0 % a inženýrského stavitelství o 2,9 %.  Mezi státy, pro které jsou k dispozici údaje, nejvyšší nárůst výroby ve stavebnictví zaznamenaly Maďarsko (+ 27,2%), Slovinsko (+ 21,2%), Švédsko (+ 17,3%) a Polsko (+ 13,4%). Pokles byl zaznamenán v Rumunsku (-6,3%) a na Slovensku (-0,5 %).

Metody a definice

inženýrské stavitelství.

Sezónně očištěné řady eurozóny a EU se počítají agregací sezónně očištěných národních údajů. Eurostat provádí sezónní úpravu údajů pro země, které neupravují své údaje o sezónní vlivy.

Měsíční index uvedený v této zprávě se vypočítává pouze na základě údajů zemí vykazujících měsíční údaje. Chybějící podklady členských států za poslední měsíce se pro výpočet agregátů eurozóny a EU odhadují.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP