Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

Dámy a pánové, děkuji, že jste mě dnes pozvali k vystoupení a k závěrečné zprávě o kvantech z odborné skupiny vedené profesorem Mlynekem. To je důležitý dokument. Je to náš plán pro kombinování a koordinaci silných stránek Evropy, abychom zůstali v popředí světového závodu o nové vědecké obzory.

Na dnešním zasedání nemusím vysvětlovat důležitost hlavních vlajkových lodí FET. Mnoho z vás má přímou zkušenost s prací, která se děje na grafenu a projektu lidských mozků. To je náročný a dlouhodobý výzkum nezmapovaných oblastí, které rozšiřují hranice vědy a techniky. Je to hraniční a průlomová práce. To není přehnané. Bylo velmi inspirativní slyšet profesora Novoselova.

Zkušenost z grafenu jsem získal počátkem tohoto roku na Mobile World Congress v Barceloně. I když jsem viděl jen pár příkladů, jak tento materiál s mimořádnými vlastnostmi lze aplikovat, bylo jasné, proč je zájem průmyslu o tento projekt tak obrovský.

Vzpomínám si na snímač založený na grafenech pro systémy detekce kolize, které kombinují viditelné a infračervené světlo, aby se zabránilo kolizím dokonce i v mlze. A vzpomínám si na senzor v ohebném pásku kolem ramene, který detekoval elektrické signály ze svalů, abych mohl pohybovat robotickou rukou.

Naše další vlajková loď je projekt lidského mozku. Zabývá se jednou z největších vědeckých výzev naší doby: pochopit lidský mozek a jeho nemoci. Tento projekt by měl být revoluci neurovědy.
Porozumění a emulování některých výpočetních schopností mozku by mělo také vést k významným pokrokům v oblasti robotiky, umělé inteligence, rozsáhlé analýzy dat a nových počítačových architektur.

Při pohledu do budoucnosti je nyní čas rozhodnout, kde a jak chceme, aby se evropský výzkum a inovace zaměřily na příští roky. To nás přivádí zejména k financování. Jak víte, EU nyní uvažuje o financování a prioritách pro příští rozpočtové období. Zahrnuje FET, nástupce programu Horizont 2020 – náš současný program výzkumu a inovací. Všechny možnosti zůstanou otevřené, ale je již hodně připraveno.

Jedním z hlavních příspěvků je nedávná zpráva odborné skupiny, kterou předsedal Pascal Lamy, o maximalizaci dopadu výzkumných a inovačních programů EU. Uvedla, že by výzkum a inovace měly být upřednostněny jak v rozpočtu EU, tak v národních rozpočtech. Především doporučila, aby rozpočet EU pro období po roce 2020 byl zdvojnásoben. Není žádných pochyb o tom, že je zapotřebí významného financování, pokud chceme udržet evropskou excelenci ve vědeckém výzkumu a přeměnit vědecké objevy na větší počet průmyslových aplikací. Nemůžeme si dovolit zaostávat. Čína již předstihla EU v oblasti výdajů na výzkum a vývoj jako podílu na HDP. Jižní Korea, Japonsko a Spojené státy jsou na vrcholu žebříčku.

Jak víte, nikdy není snadné zajistit dostatek veřejných prostředků pro konkrétní oblasti.
Vlajkové lodi mají prioritu To je důvod, proč se všichni potřebujeme vyjadřovat k tomu, jak je důležité investovat do výzkumu a inovací pro budoucnost Evropy a ukázat lidem výsledky výzkumu financovaného EU.

Ve zprávě považuji dvě další doporučení za zvlášť významné pro dnešní diskusi. Vedoucí vlajkové lodě FET se úspěšně kvalifikovaly pro obě akce a ukázaly cestu vpřed. Jednou z nich je vyladit náš přístup, aby byl více orientovaný na mise a byl zaměřen na dopad na globální výzvy.
Druhým cílem je zlepšit soulad mezi investicemi do výzkumu a inovací v EU a na vnitrostátní úrovni, a to všude tam, kde to dodává evropské hodnoty tomu, co chceme dosáhnout. Vlajkové lodě Jsou především schopny změnit způsob, jakým svět vidí celé odvětví a širší společnost.

Aplikace a zařízení, která jsou vytvořena na základě jejich výsledků, přinesou všem významné praktické důsledky a výhody. Na druhé straně jsou projekty prováděny společně se zeměmi EU.
Proto máme již lepší koordinaci mezi EU a národními výzkumnými programy. Podle mého názoru není pochyb o tom, že stěžejní projekty budou i nadále hrát klíčovou roli po mnoho dalších let.

S grafenem a projektem lidských mozků je jasné, že jsme na správné cestě, abychom identifikovali a vyvinuli praktické aplikace, které budou mít pozitivní vliv na životy lidí, naši společnost a ekonomiku

Vzhledem k tomu, že hledíme na budoucí financování, měli bychom se také podívat na nové potenciální kandidáty. Těším se na to, že se tento proces výběru začne v příštím roce. Ale předtím máme třetí projekt, který má začít: kvantové technologie. Jeho fáze se rozběhne v roce 2018 a pokryje poslední tři roky programu Horizont 2020.Cílem kvantového projektu je přeměnit vynikající výsledky výzkumu Evropy na vedoucí postavení v průmyslu; Evropa by měla být v popředí jednoho z nejslibnějších technologických trendů tohoto století.

První kvantová revoluce rozšířila naše obzory do ohromného rozsahu. Lasery a tranzistory, bez nichž by existující počítače, mobilní telefony a internet nebyly vůbec možné. Tyto aplikace a technologie jsou nyní hlavním proudem. Pokroky v kvantové technologii jim to umožnily.

Druhá kvantová revoluce právě začala.  Je založen na naší rostoucí schopnosti manipulovat a vnímat kvantové efekty v přizpůsobených systémech a materiálech. To bude znamenat zcela nové koncepty pro zařízení s reálným praktickým dopadem

– ultra-přesná synchronizace a vylepšené citlivosti zařízení;

– zaručení soukromých dat a bezpečnost komunikace;

– bezkonkurenční výpočetní výkon, který přesahuje vše, co se nyní předpokládá od špičkové výpočetní technologie.

Zatímco Evropa má kvantum mnoho vědců na světové úrovni, doposud existuje málo průmyslových aplikací nebo komerčního využití. Pokud chceme vyvinout silný kvantový průmysl, měli bychom koordinovat naši práci společně. A to je jeden z hlavních cílů kvantové vlajkové lodi.

Neměli bychom ztrácet čas: nyní existuje něco jako světový závod v kvantu technologií a talentů. Navzdory několika vnitrostátním iniciativám ke kvantové hodnotě, které jsou samozřejmě vítány, ještě jsme neměli soudržnou celoevropskou strategii.

Zpráva odborné skupiny se dnes mění. Dámy a pánové, V Evropě žije 1,8 milionu výzkumných pracovníků, kteří pracují v tisících univerzit a výzkumných středisek, stejně jako ve světových předních zpracovatelských odvětvích.

Máme talent, chuť a inovace. Spolupracováním přes hranice, odvětví a disciplíny můžeme posunout hranice vědy a rozvinout praktické aplikace, které mohou významně ovlivnit životy lidí.
To je důvod našeho politického a finančního závazku k budoucím a nově vznikajícím technologiím:
– vytvořit dynamické prostředí pro výzkum a inovace;

– umožnit, aby nápady plynule probíhaly od laboratoří k trhům;- přilákat a udržet talenty světové úrovně;
– a buďte si jisti, že Evropa zůstává globálním vědeckým vůdcem

 

 

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP