Zdroj: Pixabay.com

Pane předsedo, vážený pane spolkový kancléři, těším se na toto rakouské předsednictví, protože předchozí dvě předsednictví Rakušanů byla úspěšná, protože všechny relevantní politické síly Rakouska plavaly ve stejném směru a byly v minulosti koherentní. Už mnoho let znám Sebastiana Kurze a vím, že má evropské přesvědčení. Totéž platí pro rakouskou federální vládu. Pokud byste se podívali do vládního programu rakouské vlády, což mnoho z nich nedělá, pokud o tom mluví, konstatovali byste, že tento vládní program rakouské spolkové vlády má jasné proevropské tónování. Přivítal jsem to ve své době a vítám to také nyní.

Stejně jako v minulosti budeme muset hodně spolupracovat. Platí nabídka Komise, že chceme, aby to bylo v přátelství a vzájemném pochopení a jsem také přesvědčen, že se nám to podaří. Komise do konce tohoto týdne, ve čtvrtek a v pátek odjede do Vídně. Těšíme se na tuto návštěvu. Budeme muset hovořit o ochraně vnějších hranic-to je také záležitost spolkového kancléře. Ale to není vynález této doby. Evropská komise, která je někdy více vzdálená než členské státy, již navrhla ochranu vnějších hranic v roce 2008. Je tu záznam o tom, kdo byl proti tomu v době, kdy by měla existovat evropská vnější hraniční stráž. Několik německých řečníků v klubu to odmítlo. Kdybychom tak učinili, a kdybychom také provedli návrh, nástupnický návrh Barrosovy komise od roku 2013 a návrhy Komise, které jsem předsedal v Radě v roce 2015, ušetřili bychom si mnoho problémů.

Rakouský kancléř se nedávno v interview nebo v přímém rozhovoru-nemohu si vzpomenout správně, pravděpodobně v přímém rozhovoru tvrdil, že nemáme zvyšovat počet členů evropské pohraniční stráže do roku 2027 na 10 000, ale že bychom to mohli při zrychlování tempa do roku 2020 udělat. Uděláme to a v září Komise předloží tyto návrhy na zrychlení do tabulky pro oba zákonodárce. Chtěl bych, abychom měli v roce 2020 v akci 10 000 mužů, kteří by pomohli 100 000 národním pohraničním strážným s jejich náročnými úkoly. Mimochodem, domnívám se, že bychom měli doslova získat pravou, správnou a účinnou pohraniční policii na správném místě. Jsem také pro rychlé řešení technických otázek, věcných otázek, které vznikají v tomto kontextu. Také jsem to představil u příležitosti nedávné Evropské rady. Potřebujeme více letadel, potřebujeme více lodí, potřebujeme více vozidel, jak se ve správné němčině říká radarových vozidel. Měli bychom to udělat v příštích dnech a týdnech.

Chtěl bych, abychom přijali do července pět návrhů právních předpisů o azylu, které Evropský parlament nadále projednává s obdivuhodnou energií. Navrhoval jsem to v Evropské radě, kde to nebylo jednomyslně schváleno. Ale kde se dohodneme na otázkách týkajících se azylu mezi institucemi: Parlamentem, Radou a Komisí, měli bychom to udělat namísto toho, abychom vyvolávali u lidí dojem, že spíše mluvíme, než konáme, ale mohli bychom jednat.
A byl bych rád, kdyby se ještě dva nevyřízené návrhy – víte jaké-byly protlačeny do konce roku pod rakouským předsednictvím, že bychom mohli dojít k závěru v blízké budoucnosti. Potřebujeme rakouské vyjednávací umění.
Také je potřebujeme z hlediska víceletého finančního rámce. Komise předložila své návrhy. To se nevztahuje na jednomyslné schválení, avšak v rakouském předsednictví musíme začít v Radě, aby se tyto návrhy důsledně zpracovávaly. V minulosti to bývalo, že jsme vždy měli sady vyjednávacích nástrojů-jinak to nebude fungovat.

Potřebujeme se krok za krokem dohodnout a uvázat na lano dílčí prvky, aby byly připraveny před evropskými volbami v květnu příštího roku. Vím, že je to obtížné, a to jak v Parlamentu, tak i mezi vládami, ale pokud rakouské předsednictví neudělá to, co od něj očekáváme, a to, abychom rychle řešili tyto otázky, budeme se nacházet v podobné situaci jako naposled s posledním víceletým finančním rámcem. Pokud skončíme příliš pozdě a nebudeme připraveni začít 1. ledna 2019, ztratíme tisíce výzkumných center v Evropě. Souhlasili jsme však s tím, že výzkum a inovace jsou absolutní prioritou Evropské unie. Souhlasili jsme, že rozšíříme program Erasmus. Pokud to nemůžeme dosáhnout do 1. ledna 2019, pak nebudeme schopni podporovat desítky tisíc studentů a učitelů s programem Erasmus.

Takže, drahý Sebastiane, je spousta práce. Vím, že pracujete hodně, že můžete soucítit s citlivostí ostatních. Snažím se o něco podobného. Na stole doma jsou pozitivní jednání, kouzelně řízená řešení. Na talíř patří nejen vídeňský řízek. Víte, že jsem velký podporovatel vídeňských řízků. Ptám se v Mongolsku, na Pobřeží slonoviny v Africe, v Asii, všude po vídeňském řízku. Ale doma na talíř nepatří jen vídeňský řízek.

DPP