Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

V Bruselu dne 19. března 2018

Jsem velice rád, že se s vámi setkávám po intenzivních jednáních s Davidem Davisem, které se v posledních dnech konaly v Bruselu. A na začátku tohoto jednání chci osobně poděkovat členům našich dvou delegací, kteří pracovali tvrdě za koordinace Sabine Weyandové a Ollyho Robbinse. Také chci osobně pochválit závazky a dovednosti celého britského o týmu. Jak jsem již několikrát řekl, jde o mezinárodní dohodu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, s přesností, důkladností a právní jistotou, které jsou spojovány s jakoukoli mezinárodní dohodou.

Co dnes předkládáme s Davidem je společný právní text, který je podle mého názoru rozhodujícím krokem, jelikož jsme ho dnes ráno odsouhlasili po minulých dlouhých dnech práce na velké části toho, co bude představovat mezinárodní dohodu o řádném vystoupení Spojeného království.

Rozhodující krok ale zůstává. Nejsme na konci cesty. Stále máme hodně práce na důležitých tématech, zejména Irsku a Severním Irsku. Je to ten rozhodující krok, který představím v pátek na pozvání prezidenta Donalda Tuska vedle Jean-Clauda Junckera na zasedání Evropské rady. Předtím se zítra sejdeme s ministry 27 členských států, jejichž jménem jednám při příležitosti Rady pro obecné záležitosti. A zítra se také setkám s řídící skupinou Brexit v Evropském parlamentu. Ve středu na pozvání Jean-Clauda Junckera budu aktualizovat zprávu pro Evropskou komisi. V pátek však bude summit hodnotit a posuzovat stav jednání. Z mé strany budu i nadále jménem Unie pravidelně informovat o těchto jednáních v plné transparentnosti.

Prostřednictvím této transparentnosti jsme zveřejnili 28. února úplný návrh dohody o vystoupení, o němž jsme samozřejmě diskutovali s členskými státy a Evropským parlamentem.
A dne 15. března, o dva týdny později, jsme tento návrh dohody přehodnotili a konsolidovali po zapracování připomínek členských států a Evropského parlamentu. Právě na tomto návrhu dohody jsme v posledních dnech pokračovali a zintenzívnili spolupráci mezi britským týmem a naším týmem. Právě dnes ráno jsme spolu se Spojeným královstvím zveřejnili novou verzi tohoto projektu s textem ve třech barvách a já bych vám chtěl symbolicky ukázat, co vám dává celý text:

– v zelené barvě jsou body, které byly nyní předmětem formální dohody mezi vyjednavači;
– v žlutozelené barvě jsou body, kde jsme našli politickou dohodu, která ale musí být vyjasněna v příštích týdnech;

– v bílém textu, který navrhla Unie, je náš text, o němž musíme pokračovat v diskusi buď proto, že máme neshody nebo rozdíly, nebo proto, že potřebujeme více času, abychom se dostali na dno věcí.

Chci uvést čtyři poznámky k tomuto textu:

Naše diskuse v posledních několika dnech vedly dokonce až k úplné dohodě o právním překladu odsouhlasených bodů v prosinci o občanských právech a finančním nařízení. To nám umožňuje ujistit se, že:

– za prvé, Naší prioritou je klid 4,5 milionu občanů, Britů a Evropanů, kteří se Brexitu obávají a jsou znepokojeni; jsou naší prioritou od prvního dne včetně Evropského parlamentu a členských států.
– a také uklidnit všechny dopravce a příjemce prostředků na projekty financované z evropského rozpočtu v období 2014-2020.

Pro občany v tomto textu navrhujeme další možnosti získání nového statutu pobytu ve Spojeném království od počátku přechodného období. Tato možnost poskytne občanům, kteří si to přejí, okamžitou právní jistotu jejich práva pobytu po přechodném období.

– za druhé: zajistili jsme dohodu o přechodném období, na které se shodla Evropská rada v prosinci v zásadě na základě žádosti Therese May v jejím projevu z Florencie. Přechod

Taky se domnívám, že doba přechodu požadovaná Spojeným královstvím bude zřejmě ten správný čas, velmi užitečný pro britskou správu a britské společnosti, aby se v tomto období připravily na budoucnost, například pomocí dohod tentokrát s třetími zeměmi. To také usnadní naši přípravu na evropské straně. A konečně, tato doba přechodu bude pro nás potřebná k dokončení našeho budoucího vztahu. Je to krátký čas, a proto budou tato jednání o našem budoucím partnerství intenzivní a náročná. Naším záměrem je co nejrychleji začít, jakmile bude mandát prostřednictvím pokynů Evropské rady, současně se všemi tématy budoucího vztahu. A myslím si, že je možné, abychom se osobně dohodli zejména na tomto budoucím ambiciózním partnerství v oblasti zahraniční a vnější bezpečnostní politiky.

Za třetí u ostatních agend spojených s vystoupením:

– chci zdůraznit pokrok, kterého bylo dosaženo v některých oblastech, jako je dokončení celních postupů, oběh výrobků a jejich sledování, jaderné závazky Spojeného království a ochrana evropských značek.
– Na druhé straně budou muset pokračovat jednání o dalších otázkách oddělení, které nejsou bezvýznamné, zejména zeměpisná označení, ochrana údajů a automatické uznávání rozsudků.
Za třetí jsme dosud jsme nepokračovali – říkali jsme, že nejsme na konci cesty – na dvou rozdílech primárního  řízení dohody o stažení a otázky týkající se Irska a Severní Irsko.

Dohodli jsme následující:

  1. Obě strany zůstávají odhodlány ke společné zprávě ve všech svých aspektech.
  2. Shodli jsme se, že všechny otázky jsou v textu uvedeny a je třeba je řešit.
  3. Zejména souhlasíme s tím, že řešení zpětné vazby musí být součástí právního textu smlouvy o vystoupení.
  4. Rovněž jsme se dohodli na tématu protokolu, konkrétně těch bodů, které se týkají společné cestovní oblasti a spolupráce Sever-Jih. Jak jsem již několikrát řekl, blokování zpětné vazby bude aplikováno, dokud nebude nalezeno jiné řešení. To je to, o čem jsme dnes ráno diskutovali s Simonem Coveneym Tánaistem. Jsme připraveni podívat se na všechny možnosti, které nám umožňují uspokojit naše cíle konstruktivním způsobem. To jsem zdůraznil v mých nedávných setkáních s vůdci Sinn Féin, Demokratické unijní strany a Ulsterské unijní strany.
  5. Irsko a Severní Irsko tvoří samostatnou část v rámci jednání o řádném stažení Spojeného království z EU. Opakuji v rámci stažení. V této souvislosti jsme se Spojeným královstvím dohodli na podrobném rozhovoru v příštích týdnech.

Závěrem bych chtěl znovu zdůraznit, že jsme v posledních dnech prošli důležitou součástí cesty k řádnému vystoupení, na kterém pracujeme, od prvního dne této mise. Budeme pokračovat, přičemž si pamatujeme, že všechny body, které jsem právě uvedl, jsou součástí téže dohody, a proto je třeba je společně dohodnout. Dodal bych, že právní jistota ve všech těchto bodech, včetně přechodu, který je součástí této dohody, přichází pouze s ratifikací smlouvy o odstoupení od obou stran.
Nic není odsouhlaseno, dokud není vše dohodnuto. Na straně Unie je nyní na členských státech, aby vyhodnotili tento pokrok, když přijmeme na konci tohoto týdne pokyny, které nám umožní začít současně diskutovat se Spojeným královstvím jako součástí našich budoucích vztahů a budoucího partnerství. S ohledem svá usnesení Evropský parlament rovněž zhodnotí tento pokrok.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP