Invoitix

[quote]Dnes 28. března jsme přijali zprávu o evropských občanských iniciativách. Tento nový nástroj vstoupil v platnost v roce 2012 a od té doby přibližně 9 milionů Evropanů ze všech 28 členských států podpořilo evropskou občanskou iniciativu. Dosud čtyři úspěšné iniciativy shromáždily více než 1 milion podpisů. A Komise se zavázala, že bude následovat kroky na 3 z nich. Během této Komise jsme zlepšili fungování nástroje; usnadnilo registraci, zahájení a podporu nových iniciativ.[/quote]

          Měli jsme také další debatu o budoucím dlouhodobém rozpočtu EU – tzv. víceletém finančním rámci. Diskutovali jsme o mnoha myšlenkách v přípravě na návrh, který předložíme dne 2. května tohoto roku, a diskuse nyní pomohla vytvořit strukturu nového MFF.

Také jsme přijali akční plán vojenské mobility v EU. Moje kolegyně, Violeta Bulc, bude tady se mnou, abych vám plán předložil.

***
V neposlední řadě Komise přichází s návrhem levnějších přeshraničních plateb v eurech, který se hodí spotřebitelům. Chceme dát Evropanům, kteří žijí v zemích mimo eurozónu, stejné podmínky, jako mají občané žijící v zemích eurozóny. Navrhujeme také, aby měnové konverze byly transparentnější a méně matoucí. Především chceme zajistit, aby všichni Evropané měli právo provádět přeshraniční platby v eurech za stejnou cenu jako domácí platby. V současné době využívají toto právo pouze Evropané žijící v zemích eurozóny. Přibližně 150 milionů Evropanů, kteří žijí v zemích EU s jinou měnou to nevyužívají. V realitě někdy musejí za takové transakce platit velmi vysoké a nepřiměřené poplatky. Náš návrh by odstranil tuto nerovnost. To znamená, že přeshraniční platby v eurech by stály stejně jako domácí transakce-bez ohledu na to, kde se v EU dělají, což by znamenalo snížení poplatků na pár centů nebo dokonce na nulu.

***

Dovolte mi, abych vám dal příklad. Představte si, že žijete v Itálii a že chcete zaslat 50 eur do Finska. Vzhledem k tomu, že obě země jsou v eurozóně, pravidla EU brání bankám účtovat více za tuto transakci než za domácí platbu. Pro vás to znamená, že transakce stojí stejně, jako kdybyste posílali peníze z Říma do Neapole, což je obvykle jen několik centů. Nyní si představte, že žijete v Bulharsku a chcete převést stejných 50 eur do Finska. Vzhledem k tomu, že domácí platby v eurech v Bulharsku jsou, pokud existují drahé, stávající pravidla EU účinně neomezují náklady na tuto transakci. To znamená, že byste mohli skončit zaplacením až 24 eur, abyste mohli peníze převést do Finska. Chceme tuto nekonzistenci ukončit. S naším návrhem bychom změnili nařízení o přeshraniční platby, abychom sjednotili cenu přeshraničních transakcí v eurech a náklady na domácí transakce v národní měně. Toto pravidlo platí ve všech zemích EU, ať je národní měnou euro nebo jiná měna EU. V případě zemí, které nejsou členy eurozóny, by to vedlo k levnějším transakcím v eurech, Komise odhaduje, že ušetří spotřebitelům a podnikům přibližně 1 miliardy EUR ročně.

***

Druhým cílem je poskytnout Evropanům lepší informace o ceně převodu peněz z jedné
měny na jinou, když platíte kartou v jiné zemi EU. To je zvláště důležité pro miliony Evropanů, kteří každý rok cestují v rámci EU, a to buď za prací, studiem nebo ve volném čase. Často při placení kartou nebo při výběru hotovosti v bankomatu v zemi, která používá jinou měnu EU než vlastní, je téměř nemožné přesně zjistit, kolik to stojí. Obvykle se to dozvíme pouze o několik dní později, když se podíváme na náš výpis z účtu. Náš návrh požaduje, aby byli spotřebitelé plně informováni o nákladech na konverzi měny předtím, než provedou takovou platbu nebo transakci. Tato zvýšená transparentnost bude také dobrá v situacích, kdy spotřebitelé mají možnost volby mezi platbou v místní měně nebo ve vlastní měně. Tato volba je označována jako dynamická měnová konverze. Vzhledem k nedostatku informací spotřebitelé často obtížně zvolí možnost, která je nejlevnější.

Mimochodem pokud máte danou volbu, je obecným pravidlem, že je obvykle levnější zvolit možnost místní měny, Například, pokud žijete v eurozóně a cestujete do Polska, a vy jste se zeptali, jestli byste chtěli platit v zlotých nebo v eurech, měli byste si vybrat zloté.
Náš návrh by tuto otázku napravil tak, že by požádal Evropský orgán pro bankovnictví o vypracování standardů transparentnosti. To by mělo cestujícím umožnit porovnat náklady na různé možnosti konverze a udělat spravedlivou volbu. Dokud nebude zavedena transparentnost, navrhujeme použít limit na náklady na přepočet měn, který by také stanovil Evropský orgán pro bankovnictví.
Na závěr dnešní návrh přináší první dva body našeho akčního plánu pro spotřebitelské finanční služby EU, který jsme před rokem představili. Ušetří peníze jak pro spotřebitele, tak pro společnosti a přispěje k dokončení Svazu kapitálových trhů. A zajistí, aby výhody všech levných přeshraničních plateb v eurech a předvídatelné přeměny měn využívaly všichni Evropané.

 

Větší výhody pro spotřebitele: Levné transfery euro v celé Unii a férovější přepočty měn

          Evropská komise navrhla 28.3. levnější přeshraniční platby v eurech v celé EU. Podle stávajících pravidel není žádný rozdíl v tom, zda provádíte transakci v eurech uvnitř svého státu, nebo s jiným členským státem eurozóny, pokud jste rezidentem nebo podnikem eurozóny.

Podle návrhu by měla tato výhoda platit i pro lidi a podniky z členských států mimo eurozónu. Všichni spotřebitelé i podniky tak budou moci těžit z přínosů jednotného trhu, ať už při převádění peněz, výběru hotovosti nebo při platbách v zahraničí. Cena za všechny přeshraniční platby v eurech uvnitř EU, avšak mimo eurozónu, nyní bude stejná jako u domácích plateb v místní oficiální měně – tedy s nízkými nebo žádnými poplatky. Kromě toho Komise navrhla vnést větší transparentnost a konkurenci do služeb měnové konverze při nákupu zboží či služeb spotřebiteli v jiné měně než jejich vlastní.

Uvnitř eurozóny již spotřebitelé a podniky platí díky nařízení o přeshraničních platbách z roku 2001 velmi nízké poplatky za přeshraniční platby v eurech. Podle stávajících pravidel není v transakcích v eurech uvnitř státu eurozóny nebo s jiným členským státem eurozóny žádný rozdíl, pokud je provádí rezident nebo podnik eurozóny. Podle dnes předloženého návrhu by tuto výhodu měli při svých cestách a platbách v zahraničí i lidé a podniky ze zemí EU, kde se eurem neplatí, čímž by byl konec vysokým poplatkům za přeshraniční transakce v eurech uvnitř EU.

Podle návrhu by měly být poplatky účtované za přeshraniční platby v eurech stejné jako poplatky za obdobné domácí platby v místní měně. To znamená, že by klesly na pouhých několik eur nebo dokonce centů. Například přeshraniční převod v eurech z Bulharska bude stát stejně jako domácí převod v bulharských lvech. To je velká změna, protože poplatky za obyčejný převod dnes v některých členských státech mimo eurozónu mohou být astronomické (až 24 eur za převod 10 eur!). Současné obrovské poplatky jsou na jednotném trhu překážkou, protože výrazně omezují přeshraniční aktivitu (nákupy zboží a služeb ze zemí s jinou měnou) jak domácností, tak podniků, zejména těch malých a středních. Mezi rezidenty eurozóny, kteří těží z jednotné měny, a rezidenty zemí mimo eurozónu, kteří můžou provádět levné transakce jen v rámci své země, tak vzniká značná propast.

Návrh také přinese transparentnost v platbách, které probíhají v různých měnách Unie. Momentálně spotřebitelé zpravidla nejsou informovaní či si nejsou vědomí ceny transakce, která zahrnuje přepočet měny. Proto se navrhuje, aby platila povinnost spotřebitele plně informovat o ceně měnové konverze předtím, než platbu provede (tj. kartou v zahraničí, ať už půjde o výběr hotovosti z bankomatu, nebo o platbu kartou v obchodě nebo online). Bude si tak moci porovnat cenu různých způsobů přepočtu a lépe si vybrat. Jak vyplynulo z nedávných zjištění, spotřebitelé si na dynamický přepočet měn – tj. placení v zahraničí v jejich domácí měně – stěžovali a žádali, aby se tato praxe zakázala, protože se ukázalo, že ve většině zkoumaných případů na tom tratili. Jelikož spotřebitelé nemají dostatek informací, aby se mohli rozhodnout, která forma přepočtu je pro ně nejlepší, jsou často nekalým způsobem navedeni na dražší variantu. Vypracováním regulační technické normy, která je k zavedení zvýšené transparentnosti nezbytná, bude pověřen Evropský orgán pro bankovnictví.

Legislativní návrh nyní bude předložen ke schválení Evropskému parlamentu a Radě.

Souvislosti

Jednou z klíčových priorit Junckerovy Komise je vybudovat integrovanější a spravedlivější jednotný trh, aby se lidé, služby, zboží a kapitál mohli v rámci ekonomiky, jejíž roční hrubý domácí produkt činí 15 bilionů eur, volně pohybovat. Dalším efektem jednotného trhu je nabídnout spotřebitelům díky větší konkurenci lepší produkty a levnější ceny. Evropská komise již v zájmu lepšího postavení a ochrany evropských spotřebitelů v oblasti finančních služeb podnikla celou řadu kroků: směrnice o platebních účtech zaručila všem rezidentům EU přístup k základnímu bankovnímu účtu, směrnice o platebních službách přinesla mnohem lepší zabezpečení plateb a nařízení o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP), které Komise navrhuje, přinese větší nabídku penzijních spoření. V březnu 2017 zveřejnila Komise akční plán, který zahrnoval strategii k posílení jednotného trhu EU s retailovými finančními službami a jehož první dvě opatření zaměřená na transparentnost a poplatky za přeshraniční transakce nyní realizuje. Přeshraniční platby jsou z hlediska integrace ekonomiky EU zcela zásadní – hrají důležitou roli ve sbližování občanů a podniků EU. Omezení a neúměrné poplatky za přeshraniční platby brání dokončení jednotného trhu.

V rámci přípravy uvedených změn nařízení č. 924/2009 vedla Komise od července do října 2017 veřejné konzultace, aby získala názory zainteresovaných stran na to, jak snížení cen za přeshraniční platby v EU co nejlépe dosáhnout. Ve svých odpovědích na konzultaci všichni uživatelé platebních služeb (jak spotřebitelé, tak podniky) zdůraznili právě vysokou cenu přeshraničních transakcí a také netransparentní poplatky, jež musí platit. Velká část poskytovatelů platebních služeb trvala na tom, že zatímco platby v eurech lze zpracovávat přímočaře (tj. automaticky bez manuálního zásahu), zpracování plateb v jiných měnách je mnohem méně efektivní, a tudíž dražší.

 

 

 

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP