Invoitix

[quote]Výběr událostí kolem zákazu billboardů u dálnic a silnic prvních tříd (Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu skupiny senátorů na zrušení tohoto zákazu):[/quote]

4. května 2012 – Sněmovna přijala pozměňovací návrh Senátu a rozhodla, že by do pěti let měly zmizet reklamní billboardy od silnic první třídy a dálnic. Poslanci původně v únoru 2012 schválili omezení reklamy u všech silnic a dálnic, horní komora o dva měsíce později nařízení zmírnila. Reklama měla zmizet z ochranného pásma širokého 250 metrů u dálnic (a 50 u silnic prvních tříd), mimo poutače motelů či restaurací. Asociace venkovní reklamy tehdy označila zákon za rozumný kompromis, který nebude mít fatální následky pro tento obor reklamy.

1. září 2012 – Novela zákona o pozemních komunikacích vstoupila v platnost. Pětileté období, během kterého měly poutače zmizet, bylo zvoleno proto, že se v předchozím období reklamní zařízení povolovala maximálně na pět let. U těchto povolení se čekalo, až lhůta skončí a další už se nevydávala. Termín v roce 2017 se ale týkal i starších smluv, kdy byla povolení vydávána bez časového omezení.

31. ledna 2013 – Americká společnost A.C.E. Media oznámila, že kvůli zákazu bude po České republice požadovat odškodnění. Škodu předběžně vyčíslila na více než 20 milionů amerických dolarů. Firma měla řadu billboardů bez časového omezení.

Duben 2016 – Poslanec hnutí ANO Stanislav Berkovec přišel s novelou zákona o pozemních komunikacích, která by prodloužila lhůtu pro odstranění billboardů z pěti na deset let. Zdůvodnil ji možnými arbitrážemi proti státu i dopady na zaměstnanost a na příjmy veřejných rozpočtů. Začátkem května Berkovcův návrh odmítla vláda, zejména kvůli bezpečnosti provozu.

25. července 2017 – Prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy (SPVR) Marek Pavlas řekl, že provozovatelé poutačů budou zákaz respektovat, řada z nich se ale chce s Českou republikou soudit o ušlý zisk.

27. srpna 2017 – Ministerstvo dopravy (MD) oznámilo, že reklamní poutače se nejspíš nepodaří odstranit hned od září, kdy začne platit nový zákon. Pokud je totiž provozovatelé neodstraní sami, přijdou na řadu lhůty dané zákonem.

28. srpna 2017 – Skupina 17 senátorů se kvůli zákazu billboardů u dálnic a silnic první třídy obrátila na Ústavní soud (ÚS). Zákaz podle nich porušuje principy právní jistoty a zákaz retroaktivity, dále zasahuje do práva na podnikání a ocitá se v rozporu s mezinárodní ochranou investic.

30. srpna 2017 – Prezident SPVR Pavlas prohlásil, že provozovatelé billboardy podél dálnic a silnic první třídy neodstraní. Stáhnou z nich ale reklamy a nahradí je nekomerčním motivem. Podle jejich právního výkladu se tak vyhnou povinnosti billboardy bourat. MD takový výklad odmítlo.

1. září 2017 – Zákaz vstoupil v platnost. Zatímco někteří provozovatelé billboardy začali odstraňovat, jiní jen reklamní sdělení nahradili státní vlajkou. Tím podle SPVR změnili charakter ploch, které „již nadále nebyly reklamním zařízením tak, jak je definuje zákon“. Podle ministerstva ale názor svazu před soudem neobstojí.

8. září 2017 – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo sčítat billboardy, kterých se týká zákaz. Silničáři celkem kolem dálnic a silnic prvních tříd napočítali 6891 poutačů, požadavky zákona nesplňuje 3000 z nich. První z billboardů začalo ŘSD odstraňovat začátkem října, a to na dálnici D1 na Vysočině.

20. října 2017 – Mluvčí SPVR oznámil, že provozovatelé billboardů sami odstraní poutače, na něž je ve výzvě upozornilo ministerstvo dopravy. Zdůraznil přitom, že aktuální dohoda se týká pouze prvních několika kusů z odhadovaných asi 3000 poutačů. Důvodem změny názoru je způsob, jakým silničáři začali billboardy odstraňovat.

19. ledna 2018 – Ministerstvo financí vybralo advokátní kancelář pro případnou arbitráž s majitelem společnosti A.C.E. Media, který ale dosud spor s ČR nezahájil.

13. prosince 2018 – MD informovalo, že kolem dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů, z toho stovky kolem dálnic.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP