[quote]Podle odhadů Eurostatu zveřejněných 11. září se počet zaměstnaných osob v eurozóně (EA19) a EU28 ve druhém čtvrtletí roku 2018 v porovnání s předchozím čtvrtletím zvýšil o 0,4 %. V prvním čtvrtletí roku 2018 vzrostla zaměstnanost o 0,4 % v eurozóně a o 0,5 % v EU28. Tyto údaje jsou sezónně očištěny.[/quote]

Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku se zaměstnanost v druhém čtvrtletí roku 2018 zvýšila o 1,5 % v eurozóně a o 1,4 % v EU28 (po + 1,5 % v obou oblastech v prvním čtvrtletí roku 2018).

Eurostat odhaduje, že v druhém čtvrtletí roku 2018 bylo v EU28 zaměstnáno 238,9 milionu mužů a žen, z nichž 158 milionů bylo v eurozóně. Jedná se o nejvyšší úrovně zaznamenané v obou oblastech. Tyto údaje jsou sezónně očištěny, poskytují obraz o pracovní síle v souladu s ukazatelem výstupu a příjmů národních účtů.

 

Růst zaměstnanosti v členských státech

      Mezi státy, které mají k dispozici údaje za druhé čtvrtletí roku 2018, zaznamenaly nejvyšší nárůst oproti předchozímu roku Estonsko (+ 1,3 %), Polsko (+ 1,2 %), Kypr (+ 1,0 %) a Lucembursko (+ 0,9 %).Pokles byl zaznamenán v Lotyšsku, Portugalsku, Rumunsku (ve všech – 0,3 %) a Bulharsku (-0,2 %).

Metody a definice

Zaměstnanost zahrnuje zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné pracující v rezidentských výrobních jednotkách (tzn. Koncept domácí práce). Pokud není uvedeno jinak, všechny odhady zaměstnanosti v tomto vydání používají osoby jako měrnou jednotku. ESA 2010 uznává další možná opatření pro zaměstnanost: pracovní místa a celkový počet odpracovaných hodin.

          Zpomalování nárůstu zaměstnanosti, plynoucí z pozdních opatření k zvýšené řízené imigraci Česka, která byla východiskem zvyšování pracovní síly v Českém království a Československu,  z hlediska růstu ekonomiky přináší ročně desetimiliardové ztráty potenciálního hrubého domácího  produktu.