DPP

Zápis do 1. ročníku NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO studia pro akademický rok 2022/2023 proběhne v pondělí 5. září 2022 v učebně DA-01004 na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice (Studentská 95, Stavařov).

PREZENČNÍ FORMA STUDIA
– specializace Dopravní management, marketing a logistika – příjmení A-L – 9,00 hod.
– příjmení M-Ž – 9,30 hod.
– ostatní specializace – 10,00 hod.

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
– specializace Dopravní management, marketing a logistika – 13,00 hod.
– ostatní specializace – 13,30 hod.

K zápisu potřebujete: občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti), psací potřeby, fotografii o rozměrech 35 x 45 mm (průkazková), formuláře na slevy jízdného, na sociální dávky ap. – již vyplněné

Účast přijatých uchazečů do 1. ročníku je na zápise povinná! Zápis trvá cca 30 min.

V případě, že se nemůžete dostavit osobně, je možné nechat se zastoupit jinou osobou, která musí mít s sebou úředně ověřenou plnou moc a svůj doklad totožnosti. Náhradní termín zápisu není.

Případné dotazy k zápisům směřujte na Studijní oddělení DFJP (email: jana.novotna@upce.cz).

Zápis do 1. ročníku BAKALÁŘSKÉHO studia pro akademický rok 2022/2023 proběhne v pondělí 19. září 2022 v zasedací místnosti DA 01016 (budova DA – od recepce doprava) na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice (Studentská 95, Stavařov).

PREZENČNÍ FORMA STUDIA:

09:00 Technologie a management v dopravě, specializace Dopravní management a marketing
10:00 Technologie a management v dopravě, specializace Logistika / Technologie a řízení dopravy
11:00 Dopravní technika, specializace Provoz a údržba vozidel / Elektrická trakce a elektromobilita / Stavba vozidel
11:00 Dopravní stavitelství

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA ve 14:00

K zápisu potřebujete: občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti), psací potřeby, rozhodnutí o přijetí (stačí v elektronické podobě), fotografii o rozměrech 35 x 45 mm (průkazková)

Studenty se stanete od dne zápisu. Potvrzení o studiu budou k dispozici u zápisu. Ostatní potvrzení (na slevy jízdného, na sociální dávky apod.) budeme potvrzovat po zápise a je třeba mít je předem vyplněná.
Účast přijatých uchazečů do 1. ročníku je na zápise povinná!

V případě, že se nemůžete dostavit osobně, je možné nechat se zastoupit jinou osobou, která musí mít s sebou úředně ověřenou plnou moc a svůj doklad totožnosti.
Případné dotazy k zápisům směřujte na Studijní oddělení DFJP (email: andrea.hemzska@upce.cz).