[quote]Podle odhadů Eurostatu vydaných 7. listopadu v září 2017 v porovnání s srpnem 2017 vzrostl sezónně očištěný objem maloobchodu o 0,7 % v eurozóně a o 0,3 % v EU28. V srpnu poklesl objem maloobchodu o 0,1 % v eurozóně, zatímco v EU se zvýšil o 0,5 %.
V září 2017 se v porovnání se zářím 2016 kalendářně upravený index maloobchodních tržeb zvýšil o 3,7 % v eurozóně a o 3,5 % v EU28.[/quote]

Měsíční srovnání podle odvětví maloobchodu a podle členských států
          0,7 % nárůst objemu maloobchodu v eurozóně v září 2017 v porovnání se srpnem 2017 je způsoben nárůstem o 1,3 % u potravin, nápojů a tabáku a o 0,5 % u nepotravinářských výrobků, zatímco u paliva pro automobily klesl o 0,4 %. V EU28 vzrostl o 0,3 % nárůst objemu maloobchodu růstem o 0,9 % položky „Potraviny, nápoje a tabák“, zatímco pohonné hmoty klesly o 0,6 % a nepotravinářské výrobky o 0,1 %.
Mezi členskými státy, u nichž jsou k dispozici údaje, zaznamenaly nejvyšší nárůst celkového objemu maloobchodu v Irsku (+ 1,4 %), Dánsku a Lucembursku (po + 1,3 %), Francii (+ 1,2%), poklesy byly ve Spojeném království (-2,2 %), Chorvatsku (-1,9 %) a Litvě (-1,0 %).

Roční srovnání podle odvětví maloobchodu a podle členských států
Zvýšení objemu maloobchodu v eurozóně o 3,7 % v září 2017 v porovnání se zářím 2016 je způsobeno nárůstem o 5,1 % u nepotravinářských výrobků a o 2,3 % u “Potravin, nápojů a tabáku“, zatímco u paliva pro automobily kleslo o 0,6 %. V EU-28 je nárůst objemu maloobchodu o 3,5 % způsoben nárůstem o 5,4 % u nepotravinářských výrobků a 1,9 % u „Potravin, nápojů a tabáku“, u pohonných hmot poklesl o 0,1 %.
Mezi členskými státy, u nichž jsou k dispozici údaje, zaznamenaly nejvyšší nárůst celkového objemu maloobchodu v Rumunsku (14,0 %), na Maltě (+ 9,8 %), Irsku (+ 8,2 %), a Lucemburska (25,3 %).

Metody a definice
Index objemu maloobchodu měří vývoj obratu v maloobchodě, upravený o změny cen (deflované), tj. Vývoj celkového množství prodaného zboží na základě údajů očištěných o kalendářní a sezónní účinky.
Sezónně očištěné časové řady eurozóny a EU se počítají agregací sezónně očištěných národních údajů. Eurostat provádí sezónní úpravu údajů pro země, které neupravují své údaje o sezónní vlivy
Chybějící podklady od členských států za poslední měsíce se pro výpočet agregátů eurozóny a odhadují EU.

Objem maloobchodu. % změna proti předchozímu měsíci*

4-17 5-17 6-17 7-17 8-17 9-17
EA19
Maloobchod celkem 0.0 0.5 0.4 0.0 -0.1 0.7
Potraviny, nápoje, tabák 1.1 -0.5 0.6 -0.5 -0.1 1.3
Nepotravinářské produktu mimo autopaliva, z toho: -0.9 1.0 0.5 0.1 0.1 0.5
Textil, odívání, obuv -1.1 0.8 -0.5 0.0 0.3 1.1
Elektro a nábytek 0.0 -0.6 1.2 0.1 -0.4 0.6
Počítačové vybavení, knih a ostatní -0.9 0.8 0.4 0.8 -0.5 :
Farmaceutické a medicinské zboží -0.2 1.6 -0.3 -0.6 0.8 -0.2
Zásilky poštou a internet -0.7 4.3 -1.5 4.6 -0.9 :
Autopalivo ve specializovaných obchodech -0.7 1.0 1.0 -0.8 -0.9 -0.4
EU28
Maloobchod celkem 0.4 0.5 0.1 0.2 0.5 0.3
Potraviny, nápoje, tabák 1.0 -0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.9
Nepotravinářské produktu mimo autopaliva, z toho: -0.3 0.7 0.4 0.3 0.9 -0.1
Textil, odívání, obuv -1.0 1.3 -0.6 0.2 0.2 1.1
Elektro a nábytek 0.3 -1.2 1.4 0.4 -1.1 1.1
Počítačové vybavení, kniyh a ostatní -0.9 1.3 0.8 1.1 1.3 -2.5
Farmaceutické a medicinské zboží 0.0 1.2 0.3 -0.6 0.9 0.0
Zásilky poštou a internet 1.9 1.9 -1.5 1.3 5.5 0.1
Autopalivo ve specializovaných obchodech 0.2 1.2 0.5 -0.6 -0.5 -0.6

 

Maloobchod celkem 4-17 5-17 6-17 7-17 8-17 9-17
EA19 0.0 0.5 0.4 0.0 -0.1 0.7
EU28 0.4 0.5 0.1 0.2 0.5 0.3
Belgie 0.7 1.4 0.0 -1.2 -0.7 0.1
Bulharsko 0.9 0.2 -0.7 0.5 0.2 0.1
Česká republika -0.6 1.2 0.6 -1.1 0.4 c
Dánsko 0.9 -0.8 0.6 0.5 -0.8 1.3
Německo 0.0 0.2 1.0 -0.5 -0.2 0.5
Estonsko -0.5 0.2 0.7 -1.0 -0.5 1.0
Irsko 0.4 1.5 0.0 0.2 0.5 1.4
Řecko 1.6 -1.8 2.4 1.8 -3.3 c
Španělsko 0.8 0.4 0.4 -0.3 0.1 0.4
Francie -0.6 1.0 -0.5 0.5 0.4 1.2
Chorvatsko -2.3 0.6 3.3 0.0 0.4 -1.9
Itálie 0.1 -0.1 0.5 -0.1 0.2 0.3
Kypr 1.2 0.0 1.0 -1.5 0.0 c
Lotyšsko 1.5 1.0 -0.6 0.9 0.5 -0.6
Litva -0.1 1.5 -1.3 0.5 0.7 -1.0
Lucembursko 0.9 0.6 0.2 0.6 -0.8 1.3
Maďarsko -0.7 1.7 0.6 -0.4 0.6 0.9
Malta 1.1 0.1 0.4 0.5 1.3 1.1
Nizozemí 0.1 0.7 0.3 0.5 -1.1 c
Rakousko -1.1 0.6 0.9 -0.5 -1.0 0.5
Polsko -0.3 0.2 1.7 -0.3 -1.2 0.9
Rumunsko 0.4 1.0 -0.3 3.1 2.1 0.5
Slovinsko -2.0 0.9 0.8 1.0 -0.9 -0.3
Slovensko 0.6 0.9 0.5 -0.7 1.1 0.8
Finsko 0.7 -0.3 0.7 0.8 -0.1 0.6
Švédsko 0.4 0.9 -0.3 1.4 -0.2 0.9
Spojené království 2.0 0.4 -1.9 0.8 3.3 -2.2
Norsko 0.4 1.5 -0.7 0.5 -0.6 :
Švýcarsko -3.0 0.5 0.9 -1.0 -0.6 0.5

* Kalendářně a sezónně upraveno c  důvěrné

 

Objem maloobchodu; % změna proti témuž měsíci předchozího roku*

 

4-17 5-17 6-17 7-17 8-17 9-17
EA19
Maloobchod celkem 2.8 2.8 3.5 2.3 2.3 3.7
Potraviny, nápoje, tabák 3.5 2.3 2.8 1.5 1.4 2.3
Nepotravinářské produkty mimo autopaliva, z toho: 2.6 3.6 3.6 3.5 3.6 5.1
Textil, odívání, obuv 2.7 3.5 1.6 1.8 2.7 8.5
Elektro a nábytek 2.0 2.3 3.6 3.8 3.4 5.2
Počítačové vybavení, knih a ostatní 2.7 3.2 4.4 4.6 4.0 :
Farmaceutické a medicinské zboží 2.2 4.0 3.4 1.3 2.8 2.4
Zásilky poštou a internet 6.7 11.8 7.0 12.7 11.1 :
Autopalivo ve specializovaných obchodech 0.0 -0.1 4.2 1.1 -0.4 -0.6
EU28
Maloobchod celkem 3.0 2.8 3.0 2.3 3.0 3.5
Potraviny, nápoje, tabák 3.6 2.2 2.1 1.4 1.5 1.9
Nepotravinářské produkty mimo autopaliva, z toho: 3.2 3.5 3.7 3.4 4.5 5.4
Textil, odívání, obuv 3.7 4.3 2.7 2.2 3.2 8.8
Elektro a nábytek 3.3 2.1 3.9 4.1 2.9 5.3
Počítačové vybavení, knihy a ostatní 0.5 1.8 3.3 3.7 6.0 2.3
Farmaceutické a medicinské zboží 3.0 4.5 4.7 2.4 3.3 3.5
Zásilky poštou a internet 11.9 13.0 8.2 8.8 15.4 15.4
Autopalivo ve specializovaných obchodech 0.3 1.0 4.2 1.4 0.8 -0.1

 

Maloobchod celkem 4-17 5-17 6-17 7-17 8-17 9-17
EA19 2.8 2.8 3.5 2.3 2.3 3.7
EU28 3.0 2.8 3.0 2.3 3.0 3.5
Belgie -0.9 0.8 2.1 -1.6 -1.2 1.0
Bulharsko 2.3 6.2 2.6 2.4 3.0 2.4
Česká republika 5.3 7.4 6.9 4.7 4.8 c
Dánsko 1.4 0.6 1.0 1.8 0.3 2.7
Německo 4.0 3.5 4.7 3.0 2.6 4.6
Estonsko 2.1 1.5 3.4 1.6 1.5 1.6
Irsko 8.4 7.6 7.3 7.6 6.5 8.2
Řecko 2.1 0.3 3.7 2.5 0.1 c
Španělsko 1.6 3.0 2.9 0.7 1.7 2.5
Francie 3.5 3.5 3.2 3.7 3.5 4.6
Chorvatsko 0.5 1.8 8.1 6.0 6.1 3.7
Itálie 0.7 0.2 1.6 0.6 1.1 2.5
Kypr 5.2 8.3 7.5 5.4 5.6 c
Lotyšsko 3.5 4.1 3.7 4.6 5.3 4.9
Litva 4.5 6.6 3.0 3.3 3.0 2.1
Lucembursko -25.1 -24.7 -24.8 -24.6 -27.4 -25.3
Maďarsko 1.7 5.5 5.7 4.2 4.7 5.9
Malta 6.0 4.4 3.4 3.0 6.9 9.8
Nizozemí 3.4 2.9 3.6 3.6 2.8 c
Rakousko 0.7 1.3 2.8 2.3 0.1 0.7
Polsko 4.5 5.5 5.0 4.0 3.1 4.1
Rumunsko 5.5 13.8 7.3 9.6 15.5 14.0
Slovinsko 7.8 9.1 9.1 9.6 7.4 7.0
Slovensko 6.4 7.7 7.8 4.9 6.5 7.4
Finsko 3.2 1.2 2.7 3.6 3.0 3.2
Švédsko 1.7 0.2 1.1 3.5 2.6 4.1
Spojené království 4.4 1.9 0.6 -0.4 3.7 1.3
Norsko 2.3 2.5 2.4 3.4 2.5 :
Švýcarsko -1.3 -0.6 1.7 0.0 -1.0 -0.3

*Kalendářně upraveno    Data nedostupná         Důvěrné

 

 

       Indexy deflovaného obratu maloobchodu celkem kalendářně upravené. Základní rok 2010

 

  09/14 09/15 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17
EA19 96.8 99.8 100.7 106.7 104.4 127.2 100.2 92.4 103.1 102.9 104.3 104.8 105.2 107.4 104.4
EU28 98.3 102.2 104.3 110.1 110.4 131.4 101.5 95.8 105.6 106.6 108.0 108.2 109.3 111.0 108.0
Belgie 99.7 102.4 100.5 107.0 100.9 126.5 103.9 89.6 104.0 102.5 106.1 107.1 105.6 96.3 101.5
Bulharsko 130.6 142.1 146.9 146.0 141.6 158.1 123.9 122.5 140.9 140.1 145.1 147.7 156.2 158.7 150.4
Česká republika 100.9 99.1 97.0 106.4 106.8 132.6 99.8 88.8 109.4 99.5 101.3 107.2 105.0 97.7 96.7
Dánsko 101.8 108.9 114.4 118.2 124.1 141.7 106.1 104.0 120.1 118.0 123.1 123.1 116.2 118.1 c
Německo 89.7 90.4 91.7 98.5 102.7 121.3 91.1 83.6 94.5 99.8 101.4 99.5 98.8 99.8 94.2
Estonsko 99.2 104.3 104.7 113.2 114.1 132.0 101.8 99.0 113.9 111.6 111.4 110.6 112.7 108.5 109.5
Irsko 119.0 124.0 128.0 132.8 130.0 149.5 121.6 110.9 127.9 128.7 138.0 139.6 141.2 137.0 130.1
Řecko 98.9 108.0 112.5 115.1 134.2 173.5 109.0 113.0 109.3 114.9 118.3 121.2 120.1 120.4 121.7
Španělsko 71.9 69.5 71.2 71.4 70.0 81.5 67.4 70.9 66.6 71.4 67.1 72.0 76.7 74.6 c
Francie 80.8 84.6 87.3 88.6 86.0 105.4 89.7 77.8 86.1 86.4 88.3 91.4 98.9 89.3 89.5
Chorvatsko 108.4 113.5 115.2 122.2 118.2 152.0 116.5 106.7 117.0 117.0 117.5 119.2 105.8 137.5 120.5
Itálie 103.5 104.7 106.7 102.8 92.0 110.3 83.0 82.7 97.7 99.5 103.2 113.8 130.2 129.8 110.7
Kypr 91.9 93.9 93.6 100.5 94.0 117.6 95.7 82.2 91.4 92.3 95.2 92.5 101.5 92.6 95.9
Lotyšsko 87.2 91.8 94.1 95.3 92.3 119.3 86.1 80.6 88.6 95.0 96.4 101.2 107.1 100.7 c
Litva 121.9 127.2 128.5 130.6 124.1 143.5 118.1 110.3 122.8 125.8 133.3 133.4 142.0 145.4 134.8
Lucembursko 122.0 129.5 139.4 145.0 136.5 161.2 128.1 121.2 136.2 136.2 147.3 143.9 150.2 154.2 142.3
Maďarsko 155.8 62.5 62.1 48.8 44.8 54.0 42.9 40.4 46.5 47.4 47.6 47.5 49.7 43.2 46.4
Malta 109.1 114.2 119.1 121.5 120.8 145.3 98.3 96.8 115.0 116.9 119.9 123.7 127.8 127.9 126.1
Nizozemí 97.1 101.3 104.2 111.1 110.2 122.2 100.3 96.1 104.2 109.2 111.1 112.4 117.9 116.4 114.4
Rakousko 89.0 92.6 92.4 100.3 97.9 112.3 94.0 84.2 95.7 96.3 101.5 101.7 102.0 95.6 c
Polsko 105.8 110.4 120.2 122.9 114.7 137.3 109.5 106.2 124.6 123.0 124.1 125.2 129.0 128.7 128.0
Rumunsko 86.1 88.3 90.8 91.1 90.2 111.9 84.0 79.7 88.7 88.1 90.8 92.8 102.4 102.9 94.5
Slovinsko 114.7 128.5 141.1 142.5 148.0 157.9 118.3 120.8 139.0 145.0 149.0 146.2 157.6 169.3 160.9
Slovensko 99.5 99.8 102.0 110.5 103.2 118.6 102.1 96.3 107.6 105.2 104.2 108.8 112.4 110.0 109.1
Finsko 100.3 103.2 104.7 107.3 109.0 124.9 96.8 95.7 108.6 107.9 112.1 114.7 108.4 110.4 112.5
Švédsko 97.5 97.6 100.4 103.8 102.9 122.7 95.6 88.5 100.3 102.0 108.7 110.9 114.1 110.0 103.6
Spojené království 104.1 112.0 113.5 119.9 120.8 139.2 107.4 101.1 114.4 116.5 124.2 127.3 127.0 123.5 118.2
Norsko 101.0 107.5 112.0 119.0 133.5 146.8 104.5 107.5 107.7 115.1 115.0 112.5 115.8 116.0 113.4
Švýcarsko 105.4 105.0 104.5 108.7 111.9 131.8 99.4 92.7 103.1 101.9 117.2 119.0 113.2 114.7 :