Zavedení dopravních zón s omezením rychlosti na 30 kilometrů v hodině, pokud je doprovázené i dalšími opatřeními jako ostrůvky, zpomalovací polštáře či zúžení silnice, vede k poklesu počtu dopravních nehod i k nižšímu počtu zraněných a zemřelých při haváriích. Na základě statistik i zahraničních studií na to upozornilo brněnské Centrum dopravního výzkumu (CDV) v tiskové zprávě.

„Dostupné studie ukázaly, že po zavedení Zón 30 došlo v městských oblastech k průměrnému snížení počtu usmrcených o 18 procent. V případě, že jsou Zóny 30 spojeny s dodatečnými fyzickými opatřeními, dojde k výraznému snížení rychlosti. Oproti tomu Zóny 30 bez doplňujících fyzických opatření měly minimální vliv na snížení průměrné rychlosti, a to o cca 0 až čtyři kilometry v hodině, což také odpovídá minimálnímu snížení počtu kolizí a z nich vyplývajících zranění,“ uvedl Jan Elgner z CDV.

Centrum zdůraznilo, že řidič jedoucí rychlostí 30 kilometrů v hodině dokáže auto zastavit na 13 metrech, zatímco řidič jedoucí rychlostí 50 kilometrů v hodině potřebuje 27 metrů, aby auto zastavil.

„V posledních dvou letech se přibližně dvě třetiny dopravních nehod v České republice staly v intravilánu, tedy zastavěné oblasti. Zemřela při nich jedna třetina ze všech lidí usmrcených při dopravních nehodách v České republice,“ dodal Elgner.

Z celkových 100.000 kilometrů silnic v zastavěných částech vesnic a měst je 8000 v zónách s rychlostí omezenou na 30 kilometrů v hodině. „Pozitivním zjištěním je výrazně nižší závažnost nehod u usmrcených, kterých bylo o 64 procent méně, těžce zraněných, kterých bylo v Zónách 30 o 32 procent méně, i lehce zraněných, kterých bylo o 71 procent méně v Zónách 30 oproti dopravním nehodám mimo zavedené zóny s limitem 30 kilometrů v hodině,“ konstatoval Elgner.

Zdroj : ČTK