[quote]Ministerstvo dopravy vyhlásilo na začátku roku 2019 výzvu k programu č. č. 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017 – 2020“. Cílem programu je podpořit zachování kulturního technického dědictví v oblasti historických železničních vozidel tzn. železniční nostalgii. Letos zaznamenalo Ministerstvo dopravy mnohem vyšší zájem o veřejnou podporu v této oblasti než v minulých letech. Žadatelé předložili 22 projektových záměrů na obnovu historických železničních vozidel. Mezi historická vozidla se může zařadit železniční vozidlo s rokem výroby starší 50 let.[/quote]

Hodnotící komise složená ze zástupců Ministerstva financí, Ministerstva kultury, Drážního úřadu a Ministerstva dopravy schválila 12 projektových záměrů. Nejstaršími podpořenými železničními vozidly byly nákladní vůz z roku 1842 a parní úzkorozchodná lokomotiva z roku 1898. Investiční záměr na obnovu historického vozidla musí být dokončen do konce letošního roku. Investiční záměry se mohou vztahovat i na etapy obnovy konkrétního historického vozu. Ministerstvo dopravy předpokládá vyhlášení další výzvy k tomuto programu opět na začátku roku 2020.

 

Zdroj : MD