Projekt Ocenění Českých Podnikatelek prozradí již popatnácté jména úspěšných podnikatelek, kterým se i v nelehké době daří rozvíjet své firmy. Vítězky vzejdou z více než 25 000 majitelek podniků, splňujících kritéria soutěže.

V roce 2021 bylo z 25760 firem ve vlastnictví ženy na základě ratingu vybráno 2456 semifinalistek. Do finále se dostalo 112 žen. Pro letošní ročník splňuje kritéria projektu 25133 firem, z toho je nominováno 2394 semifinalistek. Téměř 300 z nich se letos zúčastní soutěže vůbec poprvé.

Do soutěže se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu vybral na základě podrobné analýzy. V té se mimo jiné zohledňují i výsledky účetních závěrek za roky 2018 až 2020.

Kdo se může zapojit?

  • Majitelka, která je českou občankou a držitelkou stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)
  • Majitelka podniku s ročním obratem od 10 milionů korun
  • Majitelka firmy, která vede podvojné účetnictví nejméně po dobu čtyř let

Přihlášky do projektu mohou majitelky společností posílat do 27. září 2022. Jména vítězek, které vyberou porotci z desítek finalistek, budou zveřejněna 23. listopadu 2022.

Patronkou 15. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek je Romana Ljubasová, majitelka společnosti INCA COLLAGEN. Záštitu letošnímu ročníku udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

„Ráda bych vyzvala všechny ženy, které vyhověly kritériím soutěže, aby využily šance a do projektu Ocenění Českých Podnikatelek se přihlásily,“ říká zakladatelka OCP a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová.

Ženy zvládly tíhu odpovědnosti

„Ocenění Českých Podnikatelek slaví 15 let, což je samo o sobě mimořádné. Udržet konstantní projekt s pravidly, která mají hlavu a patu od prvního okamžiku a nebylo je potřeba nikdy měnit, je v našich podmínkách unikátní. České ženy vytvářejí svou činností nejenom ekonomický přínos ČR, ale také sociální stabilitu. Každá zaměstnavatelka, která dává práci dalším lidem, vytváří zázemí pro mnoho rodin,“ sděluje Helena Kohoutová.

Poslední dva roky byly pro české podnikatelky náročné. Vedle práce, která často probíhala online na home office, se mnohé z nich staly učitelkami svých dětí na online výuce. Péče o rodinu byla mnohonásobně náročnější.

„Děkujeme proto všem podnikatelkám, ale také všem porotcům, kteří byli velkým přínosem pro projekt a všem patronkám, mezi které patří už patnáct výjimečných žen – Eva Štěpánková (2008), Eliška Hašková Coolidge (2009), Barbora Tachecí (2010), Dana Bérová (2011), Markéta Šichtařová (2012), Taťána le Moigne (2013), Libuše Šmuclerová (2014), Eva Jiřičná (2015), Laura Janáčková (2016), Věra Komárová (2017), Simona Kijonková (2018), Jaroslava Valová (2019), Kateřina Šrámková (2020), Kateřina Kadlecová (2021) a Romana Ljubasová (2022),“ doplňuje Helena Kohoutová.

A co by zakladatelka projektu přála podnikatelské veřejnosti do složitého roku 2022? Především vytrvalost, nadhled, kreativitu, digitalizaci, automatizaci, využívání nových technologií a všeho, co pro podnikatele připravil stát například v rámci dotací.

„Přínos Ocenění Českých Podnikatelek, jež je součástí Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko, která od roku nejen oceňuje, ale také propojuje a podporuje byznys, je především v tom, že vytváří vztahy pro lidi, kteří jsou stejně naladěni. Tito lidé vědí, že u nás najdou pomocnou ruku přesně ve chvíli, kdy to potřebují. To je posláním platformy Helas a zároveň mým osobním posláním,“ popisuje zakladatelka OCP.

Životní zkušenosti hrají prim

Stejně jako loni, je i v letošním ročníku nejvíce finalistek, které začaly s byznysem mezi 31. a 40. rokem života. „Ukazuje se, že to je u žen ideální věk pro začátek úspěšného podnikání. Na jedné straně již mají podnikatelky ukončené vzdělání i dostatečné zkušenosti a na druhé straně mají dostatek odvahy a síly pustit se do podnikání. Největší skupina semifinalistek působí na trhu 9 až 10 let,“ prozrazuje místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger.

Finger připomíná, že nejvíce semifinalistek sídlí v Praze a ve Středočeském kraji. Nejvyšší podíl na celkovém počtu firem vlastněných ženami je ale v kraji Plzeňském, Olomouckém a Královéhradeckém.

„Celá pětina semifinalistek se zabývá velkoobchodem, mnoho dalších podniká v silniční nákladní dopravě a ve výstavbě budov,“ doplňuje Pavel Finger.

„Tím, že prozkoumáme, pochopíme, nacítíme a oceníme podnikání žen, je možná na malou chviličku vytáhneme nad podnikání, aby věděly a cítily jak úžasné a těžké věci dělají každý den,“ glosuje patronka letošního ročníku Romana Ljubasová, zakladatelka a majitelka společnosti Inca Colagen.

„Ocenění Českých Podnikatelek dělá ženy silnějšími právě sdělením jejich příběhů a výsledků,“ dodává.

Omezení byrokracie může nastartovat průmysl

Záštitu letošnímu ročníku udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Léta 2020 a 2021 stejně jako první polovina roku letošního představují těžkou zkoušku pro všechny zástupce byznysu. Pro podnikatelky, které často musejí skloubit práci s péčí o děti, to platí o to výrazněji.

Co dělá česká vláda pro to, aby v krizi podpořila firmy a živnostníky? Zasloužili by si v těžké době zejména omezení byrokracie a co nejpřívětivější podnikatelské prostředí?

„Ke snižování byrokracie se vláda zavázala v programovém prohlášení a jedná se tedy o velmi zásadní téma. Právě snižování administrativní zátěže v rámci podnikání totiž může pomoci nastartovat průmysl. Připravujeme celou řadu opatření, prostřednictvím kterých chceme výrazně snížit byrokratickou zátěž a s ní související náklady na provoz firem. Zaměřujeme se především na digitalizaci služeb pro podnikatele, kterou je třeba urychlit,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

MPO připravuje také několik opatření z oblasti energetiky, kde by se například mělo zjednodušit povolování alternativních zdrojů energie, což se podle Jozefa Síkely za současné energetické krize ukazuje jako zásadní.

Výjimečná podnikatelka

Generální partner projektu ČSOB udělí i letos cenu v kategorii Výjimečná podnikatelka.

„Jsme rádi, že můžeme být opět součástí tohoto skvělého projektu. Naše speciální cena nemá žádné pevné parametry ani kritéria, nicméně vedle tradiční obchodní a podnikatelské perspektivy (finanční zdraví či kvalita managementu) vždy při výběru zohledňujeme také společenský přínos oceněné firmy směrem do budoucnosti, tedy například v oblasti rozvoje a vzdělávání či udržitelnosti,“ říká ředitel útvaru Rozvoj obchodu a klimatická změna vztahového bankovnictví ČSOB Martin Pěchouček.

Teprve podruhé v historii bude udělena Cena odpovědného podnikání. „Podnikatelky ohodnotíme i z hlediska toho, jak odpovědně ke svému podnikání přistupují. Porota se v této kategorii podívá na dopady přihlášených podnikatelských aktivit na životní prostředí, ale i na to, jak podnikatelky a jejich firmy dbají na péči a rozvoj svých zaměstnanců a zda pozitivně přispívají ke komunitě, ve které žijí,“ prozrazuje Helena Kohoutová.

Nechybí ceny za digitální transformaci, inovace a výrobní podnik v rukách české ženy

O tom, která z dam letos získá Cenu za digitální transformaci letos rozhodne dvojice hlavních partnerů Ocenění Českých Podnikatelek, společnosti Microsoft a DataClue.

Pro tuzemské firmy je v krizovém období důležitá také digitální transformace. Vnímají české podniky krizi také jako příležitost ke změně?

„Během posledních dvou let jsme viděli velký skok směrem k digitalizaci českých podniků. Celá řada firem skutečně využila krizi jako příležitost k inovacím. To je dobrá zpráva pro českou ekonomiku, protože zvyšujeme naši konkurenceschopnost v rámci Evropy. Jsem rád, že i EU tuto digitalizaci podporuje a poskytuje dotace v rámci národního plánu obnovy. Díky této podpoře mohou podnikatelky a podnikatelé urychlit své digitalizační projekty. Pro Microsoft je digitální transformace klíčové téma a naše cloudové produkty ji umožňují,“ popisuje Small & Medium Business Lead ve společnosti Microsoft Jakub Mádle.

Období covidových restrikcí, které se projevilo zejména v nejistém vývoji loni na jaře a na podzim, podle majitele DataClue Václava Ondráčka ukázalo, jak důležitá je pro firmy flexibilita.

„Firmy, které zasáhla krize negativně a byly nuceny převést část zaměstnanců na home office, najednou zjistily, že jejich IT infrastruktura na to není připravena. Zcela opačný problém vyvstal u podniků, které měly možnost a potřebovaly v období krize náhle růst. Bohužel však neuměly kapacitu IT infrastruktury rychle navýšit. A tyto případy je možné řešit snadno, a hlavně rychle díky přechodu na cloudové prostředí Microsoft, které proces digitální transformace usnadňuje,“ doplňuje Václav Ondráček.

Cena za inovativní řešení bude předána pod patronací Generali České pojišťovny, jež je také hlavním partnerem projektu.

„Český pojistný trh je neustále v pohybu a mění se a vyvíjí i životní styl lidí. V posledních dvou letech nás to všechny otočilo o 180 stupňů. Aby v takovém prostředí dokázala pojišťovna uspět, musí své služby neustále zlepšovat a inovovat,“ říká regionální ředitelka pro Prahu Generali ČP Šárka Dolanská.

Generali ČP se snaží být lídrem v oblasti inovací, využívá řadu moderních technologií, které pomáhají zkvalitňovat a zrychlovat obsluhu klientů a zvyšovat tak úroveň poskytovaných služeb, a to i na dálku, aniž by klient musel na pobočku.

„V našem call centru pomáhají s vyřizováním klientských dotazů chatboti, nezahálíme ani v produktové oblasti, kde pravidelně přicházíme s významnými inovacemi. Mohu jmenovat třeba aktualitu – a tou je program Generali Vitality, kde klientům s životním pojištěním za jejich aktivní životní styl nejen že vracíme část zaplaceného pojistného, ale nabízíme jim také celou řadu zajímavých benefitů, které je podpoří ve sportování nebo zdravém stravování. Obecně je od covidu v pojišťovnictví jasným trendem mnohem vyšší zapojování digitalizace, která ale klientům vždycky musí přinést hlavně užitek. Protože jako lídr pojistného trhu inovacemi žijeme, chceme je samozřejmě podporovat. Proto jsme před lety rádi přijali partnerství v kategorii Inovativní řešení. V rámci této kategorie se setkáváme s příběhy úspěšných žen a je velmi inspirativní vidět, v jakých byznysech se ženy prosazují.

Generali Česká pojišťovna téměř 200 let tvoří s lidmi v Česku nedílný celek, troufám si dokonce říct i rodinu. A moc hezky se nám prolínají příběhy všech vašich šikovných podnikatelek s těmi našimi. Díváme se tak na podnikatelský svět více klientskýma očima a sbíráme podněty pro to, co ještě můžeme více vylepšit. A i to jsme promítli do již přes rok plně funkční a inspirující webové stránky pro podnikatele www.generaliceskaprofi.cz,“ doplňuje Šárka Dolanská.

Uspěje tedy ta firma, která využila krizové období k inovaci, jež pomáhá nejen podniku, ale i celé české společnosti?

„Vítězem“ v podnikání, ve své firmě či sama podnikatelka před sebou může být skutečně pouze tehdy, pokud dobu, kdy některé podniky totálně zmrazily své aktivity, využila k inovaci takových rozměrů, že pomohla nejenom svojí firmě, ale i ostatním. Novým neotřelým nápadem, založením e-shopů, soustředěním se na jiný segment trhu, využitím digitálních technologií, návratu k přírodě a udržitelnosti… Zkrátka celkově změnou úhlu pohledu,“ popisuje ředitelka.

Mezi aktuálními semifinalistkami je podle Šárky Dolanské inovátorek dostatek.Obdivuji kreativitu a vynalézání nových řešení našich podnikatelek, kde se nenechávají limitovat realitou a jsou velmi vynalézavé. A je to napříč obory. Beru to i dle našich vítězek za poslední roky, kde jsme šli skutečně napříč podnikatelským spektrem.“

Cena pro výrobní podnik v rukách české ženy bude letos předána společností IN-EKO TEAM. „Již 25 let buduji a vedu strojírenskou společnost. Zvláště v prvních letech podnikání jsem byla opravdu výjimkou jako žena v průmyslovém odvětví a mám velkou radost, že je stále více žen ve vedoucích pozicích výrobních podniků,“ říká Eva Komárková, majitelka a jednatelka IN-EKO TEAM.

Eva Komárková si uvědomuje, co znamená mít vlastní výrobu, jaká úskalí je potřeba překonávat a jak může žena dosahovat vynikajících výsledků při řízení výrobního podniku.

„Je mi ctí podpořit tyto výjimečné ženy, vyzdvihnout jejich práci, výsledky a popularizovat pozici ženy v řízení výrobních podniků. Konkurenceschopnost je základní podmínkou cesty k úspěchu firmy a konkurenceschopnost bez inovací a změn v dlouhodobém pohledu nedosáhneme.  Díky inovacím zvyšujeme hodnotu pro zákazníka a přinášíme zákazníkovi lepší službu nebo výrobek,“ dodává.

Trh se zásadně proměňuje

Podle auditora letošního ročníku Ocenění Českých Podnikatelek, společnosti Esop účetní a daňová kancelář, se trh v oblasti daní a účetnictví, jež jsou pro firmy zásadní, v poslední době zásadně proměňuje.

„Řada účetních si uvědomila rizika individuálního podnikání s omezenou zastupitelností při případné nemoci, problematiky stihnout širokou škálu měnících se opatření v souvislosti s covid -19, dotačních programů, náhrad a daňových změn. A to vše z různých zdrojů, z různých oblastí – jak ve mzdách, tak DPH, dani z příjmů,“ říká auditor a daňový poradce Esop Daniela Burianová.

Pro jednu osobu, která má své řádné povinnosti, a k tomu navíc řadu často nepřehledných a nejasných mimořádných opatření, jež musí vyřídit svým klientům, je to podle Daniely Burianové téměř nadlidský výkon.

„V naší kanceláři jsou diverzifikovány práce mzdových účetních od finančních, daňoví poradci nastudovali změny v daních a opatřeních v souvislosti s koronavirovou krizí a komunikovali je průběžně s klienty,“ dodává Daniela Burianová.

Klienti velmi ocenili i náš informační servis v podobě „dopisu klientům“, kterým běžně měsíčně jim sdělujeme novinky a v případě mimořádných opatření jsme je s nimi seznamovali i několikrát měsíčně.

Pandemie prověřila flexibilitu všech a speciálně žen podnikatelek, které často řeší více záležitostí najednou. „V krizových chvílích se více profilovaly silné a slabé stránky firem a určitě nás to všechny někam posunulo jak v cílích, procesech ve firmách spojených s řízením lidských zdrojů, ve využívaných komunikačních prostředcích a nabízených produktech zboží a služeb. Tuto dobu ženy zpravidla zvládly zdárně a řadu z nás to posunulo v inovacích a v nových aktivitách,“ dodává.

Význam soutěží, jako je OCP, považuje Daniela Burianová za ojedinělý. „Důležité je, aby si ženy, které často bývají díky řadě svých dalších povinností dosti zaneprázdněné a bez myšlenek sebehodnocení, na chvíli uvědomili své já, inspirovali se příběhy a aktivitami jiných, uvědomili si svou svrchovanost a hrdost a nabudili se k dalším aktivitám.“

Více informací a registrace do projektu naleznete na Ocenění Českých Podnikatelek

DPP