Aby zmírnila ekonomický tlak na životní náklady ve Spojeném království, vláda 28. dubna oznámila, že letos nebudou žádná další omezení na dovoz zboží z EU. To znamená, že pravidla pro dovoz zboží do Spojeného království z Evropské unie zůstávají beze změny.

Ruská invaze na Ukrajinu a nedávný nárůst globálních cen energií měly významný dopad na dodavatelské řetězce, které se stále vzpamatovávají z pandemie.

Podle britské vlády (klikněte na odkaz: https://www.gov.uk/government/news/new-approach-to-import-controls-to-help-ease-cost-of-living) odborníci zváží, zda je implementace zbývajících omezení nejlepším způsobem, jak pracovat s inovativními technologiemi. Podrobnosti budou zveřejněny v novém dokumentu o kontrolním režimu, který vstoupí v platnost koncem roku 2023.

Zejména bylo zrušeno zavedení následujících opatření, která byla plánována od července 2022:

  • požadavek přesunout místo sanitárních a fytosanitárních (SPS) kontrol dovozu z EU z místa určení na hraniční přechod (CP),
  • potřeba deklarovat spolehlivost a bezpečnost dovozu z EU,
  • potřeba dodatečného zdravotního osvědčení a ověření SPS pro dovoz z EU,
  • zákazy a omezení dovozu chlazeného masa z EU.

Pokud však společnost dováží zboží ze zemí Evropské unie do Spojeného království a rozhodne se o tomto pohybu podávat prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení (S&S), může tak činit i nadále naprosto dobrovolně.

Ministr pro možnosti Brexitu (klikněte na odkaz: https://www.gov.uk/government/news/new-approach-to-import-controls-to-help-ease-cost-of-living) Jacob Rees-Mogg zdůrazňuje: „Snažíme se zajistit, aby proces dovozu zboží z EU byl bezpečný, spolehlivý a efektivní, a také chceme využívat inovativní technologie k zefektivnění procesů a omezení. Právě díky Brexitu máme příležitost vytvořit systém zaměřený na Spojené království”.

Již zavedená kontrolní opatření zůstanou v platnosti, a to:

  • budou nadále prováděny kontroly zvířat, živočišných produktů, rostlin a rostlinných produktů, které představují největší riziko, spolu s již zavedenými celními kontrolami,
  • kontroly prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení zavedené v loňském roce zůstávají v platnosti jako součást stávajícího systému celních kontrol zavedeného v roce 2021,
  • pokud společnost dováží zboží do Spojeného království ze zemí mimo EU, musí pro tyto pohyby stále předložit S&S GB (Safety & Security Velká Británie) – vstupní souhrnné prohlášení (ENS).

Vláda Spojeného království zdůrazňuje, že je i nadále odhodlána uzavřít systém celního odbavování dovozní a vývozní nákladní dopravy (CHIEF) v souladu se zveřejněným harmonogramem, a vyzývá společnosti, aby se nadále připravovaly na přechod na službu celních deklarací. CHIEF bude uzavřen pro dovoz po 30. září 2022 a pro vývoz po 31. březnu 2023. Přechod na službu celních deklarací probíhá podle plánu,“ říká Anna Smirnova, vedoucí AsstrA Industrial Project Logistics ve Spojeném království.

Zdroj : AsstrA