Invoitix

[quote]V posledních týdnech se objevují zprávy o zvýšení cen energií pro domácnosti. Nárůst cen však dopadá i na podnikatelské subjekty a ve velké míře může mít dopad na železniční průmysl v Česku, který zaměstnává přes 20 tisíc lidí a vytváří 1,4 % HDP. Vysoké ceny energií v Evropě totiž nahrávají asijské konkurenci, která může českým podnikům přebrat zakázky dumpingovou cenou, protože nemusí splňovat přísné emisní limity.[/quote]

 

„Pro podniky z železničního průmyslu jsou náklady na energii často jednou z nejvýznamnějších nákladových položek, takže prudký růst cen elektřiny i zemního plynu bude mít dopad i na jejich hospodaření. Více to však může ovlivnit budoucí zakázky,“ říká Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI.

 

Ceny elektřiny jsou nyní zvýšeny až na úroveň 160 až 200 EUR/MWh z obvyklých 55 EUR/MWh, zatímco cena plynu vzrostla až na 100 EUR/MWh oproti 20 EUR/MWh. V EU kromě růstu cen energií také dramaticky roste cena za emisní povolenky na v současnosti rekordních 64 EUR/t, což má vážný dopad na výrobní náklady firem na celém kontinentu.

 

„Očekáváme tak, že zvýšení cen energií a povolenek způsobí nejen zvýšení cen produktů, ale bude mít i sekundární dopady. Společnostem se sníží globální konkurenceschopnost což může mít za příčinu ztrátu pozic na trzích. Výrobci v EU totiž platí i vysoké ceny za emisní povolenky. To nahrává konkurenci z Asie, která tak může získat nízkou cenou nové pozice,“ komentuje Marie Vopálenská a doplňuje: „Asijské země nemají tak přísné podmínky na emise a emisní povolenky. Tím jsou jejich vstupní náklady nižší a mohou tak přicházet s cenovými nabídkami, které nejsou firmy schopny vyrovnat. Jejich laxní přístup k emisím z výroby dokazuje i to, že se nezúčastnili Klimatického summitu OSN v Glasgow.“

 

Současné technologie již neumožňují více snižovat emise z výroby

Samozřejmostí je, že všechny společnosti pracují sami na snižování spotřeby energie, ale bohužel technologie postupují někdy pomaleji než požadavky na snižování energií, nebo modernizace výroby. Podniky tak někdy nemají možnosti, jak spotřebu energie ještě více snížit.

 

Firmy v ACRI v roce 2020

Společnosti sdružené v ACRI v loňském roce zaměstnávaly 20 tisíc zaměstnanců a vytvářely obrat ve výši 76 miliard korun. Na těchto výsledcích se z více než 56 % podílí export. Navíc podle dopadové analýzy zpracované firmou Deloitte železniční průmysl vytváří HDP ve výši 1,4 %. Členy asociace ACRI jsou firmy, které vyrábí nejen hotové produkty, vozidla, ale také dodavatelé komponent a dalších materiálů potřebných pro výrobu finálních produktů.

 

Zdroj : ACRI

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP