Zdroj: Pixabay.com
DPP

[quote]Rok 2018 představuje 20. výročí twinningového nástroje Evropské komise, jednoho z nejúspěšnějších a nejvíce používaných nástrojů na podporu sousedních zemí a regionů Evropské unie.[/quote]

S nedávným zahájením nejnovějšího twinningového projektu v bývalé jugoslávské republice Makedonie celkový počet projektů realizovaných za posledních 20 let překračuje v tomto roce výročí 2 700 proejktů. Cílem nového projektu je vybudovat partnerskou spolupráci s celní správou partnerské země ve Skopje, aby se zjednodušily celní postupy a vytvořilo prostředí šetrné k podnikání.

Johannes Hahn, komisař pro evropskou politiku sousedství a vyjednávání o rozšíření, řekl:

,,20. výročí twinningu je příležitostí k oslavě a úvahám o minulých úspěších i o budoucích perspektivách. Během uplynulých 20 let bylo více než 2700 twinningových projektů k reformě právních předpisů např. v oblasti azylu v Srbsku, ,k posílení elektronické správy v Gruzii podporou výměny informací mezi rovnocennými subjekty; twinning nadále přináší neocenitelnou přidanou hodnotu při podpoře modernizace, úsilí o hodnoty EU a strukturálních reforem, jakož i při podpoře změn eknomiky, stability, bezpečnosti a prosperity v regionech sousedství a rozšíření.“

Souvislosti

Twinning je jedinečná forma dlouhodobé spolupráce mezi veřejnými správami zemí EU a jejich protějšky v kandidátských a potenciálních kandidátských zemí na členství v EU, stejně jako v sousdských regionech EU. Twinningové projekty podporují reformu veřejné správy, hodnoty EU a rozvíjejí uplatnění evropských norem.. Klíčem k úspěchu twinningu je peer-to-peer (rovnocenná) odbornost poskytovaná v terénu státními úředníky z členských států EU, které pracují ruku v ruce s vnitrostátními správami v partnerských zemích.

V oblasti rozšíření twinning podporuje transpozici, provádění a prosazování právních předpisů EU. V tomto kontextu twinning také poskytl rozsáhlou podporu zemím, které se staly členskými státy EU v letech 2004, 2007 a 2013. Například nedávno dokončený twinningový projekt pomohl komisaři pro uprchlíky a migraci a Ministerstvu vnitra Republiky Srbsko připravit nový azylový zákon a reformu azylového systému země. Prostřednictvím opatření na budování kapacit mohla podpořit Srbsko v úsilí o přizpůsobení se normám EU v oblasti azylové politiky.

V regionu sousedství EU se twinning dostane k sousedům EU ochotným posílit svou spolupráci s EU. Například nedávno uzavřený twinningový projekt EU k posílení elektronického řízení v Gruzii vedl k novému zákonu o elektronickém podpisu a k přijetí celkového evropského rámce pro elektronickou identifikaci elektronických transakcí, což je zásadní krok pro Gruzii a její integraci do Evropy .
Více informací o twinningové zprávě o twinningové zprávě o činnosti 2016.