Evropská komise (EK) plánuje rozšířit dočasná pravidla státní pomoci firmám zasaženým ekonomickou krizí i na podniky ohrožené vysokými cenami energií. Podle pracovního návrhu, který má ČTK k dispozici, by mohly těžce zasažené firmy z energeticky náročných odvětví získat od státu pomoc až do výše 100 až 150 milionů eur (2,45 až 3,67 miliardy Kč). Rámec by měl platit do konce příštího roku. Komise chce dnes jeho navrženou podobu probrat s členskými státy Evropské unie a po jejich připomínkách přijmout finální verzi do konce října.

Velké podniky včetně těch českých se v posledních měsících potýkají s finančními problémy kvůli bezprecedentně vysokým nákladům na energie. Státy proto vyzvaly unijní exekutivu, aby rozšířila dosavadní rámec mimořádné veřejné podpory firem, který platí v souvislosti s koronavirovou krizí, i na dopady drahé elektřiny a plynu. Komise v rámci evropského bloku dohlíží na fungování jednotného trhu a kontroluje, zda státy nepovolenou podporou neporušují pravidla hospodářské soutěže.

„Dočasná podpora může zmírnit důsledky výjimečně prudkého zdražení zemního plynu a elektřiny způsobeného ruskou agresí na Ukrajině,“ uvádí EK v návrhu prodloužení a rozšíření dosavadních mimořádných pravidel.

Státy by podle nich mohly firmám pomoci uhradit až polovinu jejich ospravedlnitelných nákladů na energie až do čtyř milionů eur. Pro energeticky náročné provozy vykazující pokles příjmů by práh pomoci vzrostl podle okolností až na 50, 100 či 150 milionů eur.

Mezi takové firmy by podle návrhu měly patřit těžební či metalurgické společnosti, chemičky, sklárny, textilky a další.

Státní pomoc může mít formu přímých dotací, zvýhodněných půjček, státních záruk nebo daňových úlev. Členské země budou jako v dosavadních případech předkládat své plány mimořádné podpory komisi, která zhodnotí, zda vyhovují stanoveným kritériím a podle toho je schválí, či zamítne.

Zdroj  :ČTK