DPP

Ministerstvo dopravy představilo na konferenci Mobility Education Summit v Abú Dhabí české projekty zaměřené na vzdělávání a zkoušky řidičů. Konkrétně prezentovalo novou sadu testových otázek pro žáky v autoškolách, interaktivní aplikaci simulující nebezpečné situace v provozu Hazard Perception a také dopravně-vzdělávací projekty Učme se přežít a Start Driving.

„Právě aplikace Hazard Perception na konferenci účastníky velmi zaujala a ukazuje, že české dopravně-vzdělávací projekty jsou na světové úrovni. Umožňuje lidem si nanečisto zkusit, jak by se zachovali v nebezpečných situacích na českých silnicích. Jinak řečeno, jedná se o nejčastější hrozby, které mohou řidiče potkat, kdy je cílem si tyto hrozby vyzkoušet a naučit se na ně reagovat,“ popisuje ředitel Odboru agend řidičů Ministerstva dopravy Stanislav Dvořák.
Na konferenci byly rovněž prezentovány nové otázky pro uchazeče o řidičský průkaz. Jde o sto nových textových a dvacet animovaných dopravních otázek pro zkoušky v autoškolách, které Ministerstvo dopravy postupně nasazuje do ostrých testů. Každý si je pak může vyzkoušet na webu noveotazky.cz. Kompletní sady, včetně původních, jsou dostupné na veřejné části aplikace webu Ministerstva dopravy Testy.
Česko rovněž v Abú Dhabí představilo projekty Učme se přežít a Start Driving. Ten první míří hlavně na motocyklisty a jeho cílem je snížit počet a následky dopravních nehod motorkářů. Využívá k tomu převážně trénink řidičů motocyklů v prostředí bezpečných autodromů a polygonů a také vzdělává učitele autoškol a zkušební komisaře. Součástí projektu je i tvorba efektivních výukových pomůcek.
Projekt Start Driving se pak zaměřuje na výcvik začínajících řidičů automobilů v nejrizikovějším věku 18 až 24 let. Inspiroval se rakouským systémem druhé fáze vzdělávání řidičů s možným zapojením rodičů. V letošním roce projekt obdržel záštitu ministra dopravy Martina Kupky a rozšířil se o vzdělávací aktivity určené učitelům autoškol a zkušebním komisařům.
Konference Mobility Education Summit je jedinou akcí svého druhu, která se věnuje problematice vzdělávání řidičů. Jejím cílem je hledat cesty, jak toto vzdělávání dále vylepšovat. Akce se zúčastnila řada států, organizací, akademiků i komerčních společností a to nejen z Evropské unie, ale i ze zemí Perského zálivu.
Zdroj: Ministerstvo dopravy