Pro efektivní management budov, hlavně s ohledem na úspory, je zásadní znát data o jejich vytíženosti. Proto roste poptávka po chytrých technologiích, které dokáží analyzovat pohyb osob, obsazenost místností, nebo tvorbu front. Velký potenciál mají tato řešení také v dopravě a logistice.

Umělá inteligence dnes dokáže významně pomoci těm, kteří se zajímají o své návštěvníky, pohyb lidí v budovách nebo obsazenost v dopravě. Stačí k tomu malé chytré senzory, jež snímají a vyhodnocují pohyb osob. „Senzor za pomoci umělé inteligence rozpozná a detekuje objekty nebo osoby, vyhodnocuje jejich pohyb a počet. Umělá inteligence zastoupená tzv. neuronovou sítí, zde nahrazuje funkci lidského oka a funguje na principu strojového učení – systém naučíme učit se a všímat si toho, co je aktuálně třeba sledovat,“ popisuje chytré řešení Filip Naiser, šéf vývoje firmy IC Systems, která senzory dodává do kancelářských budov, obchodních center, obchodů nebo průmyslových objektů a testuje je také v hromadných dopravních prostředcích.

Růstu poptávky po chytrém počítání lidí přispěla epidemie COVID 19. Větším provozovnám, které musely omezovat počet zákazníků, umožnily senzory podstatnou úsporu, mj. ušetřily lidskou sílu, která by počet evidovala. Nástroj určený primárně pro marketingové účely obchodů, který analyzuje pohyb zákazníků a dle daných parametrům zákazníky také segmentuje, ukázal, že možnosti jeho využití jsou daleko větší.

V oblasti retailu dokáží chytré senzory získávat v reálném čase data o návštěvnosti, zjistit u kterého zboží zákazníci zůstávají déle, nebo poznat demografické údaje zákazníků a lépe cílit reklamu.  V budovách obecně pomáhá chytré počítání lidí zabraňovat shlukování osob a umožňuje lépe plánovat obsazení místnost. Zjišťuje, kde se tvoří fronty, umí je redukovat, zefektivňuje průchodnost, umožňuje lépe plánovat směny zaměstnancům v závislosti na počtu návštěvníků a v případě malé obsazenosti pomáhá uspořit na klimatizaci nebo vytápění. Stejně tak umí dohlížet na pravidelný úklid v závislosti na obsazenosti místností nebo toalet.

Z budov až do tramvají
Spektrum využití chytrých senzorů na počítání a analýzu pohybu lidí se ale stále rozšiřuje. Tato řešení umí kromě budov pomáhat i v hromadné dopravě. „Snadno pomohou zjistit v jakých částech trasy dochází k přeplnění autobusu nebo tramvaje, v jakých časech se zamyslet nad posílením spoje a celkově tak pomoci ke komfortu dopravy ve městech,“ doplňuje Naiser z IC Systems. Ten v oboru svého bádání a podnikání zaznamenal úspěch už jako student střední školy, když rozjel vlastní projekt Eye-Controlled Cursor (software pro ovládání počítače pouze očima), za který získal zlatou medaili v soutěži I-SWEEEP v Houstonu v roce 2010 a stříbrnou medaili v Intel ISEF v Los Angeles v roce 2011. Byl také oceněn titulem Česká hlavička a věhlasný Massachusettský technologický institut po něm pojmenoval planetu s názvem 28276 Filipnaiser.