Tradiční Den otevřených dveří připravuje Dopravní fakulta  Jana Pernera  v Pardubicích na 18. 2. 2022. Pokud to epidemiologická situace dovolí, rádi vás uvidí v prostorách fakulty a Výzkumného a výukového centra v dopravě.

Už teď se můžete dozvědět více ve videu z online Dne otevřených dveří.

Zaujala vás fakulta a chcete se přihlásit ke studiu? Přihlášky do bakalářského studia přijímají v Pardubicích do 31. 3. 2022.

Zdroj : DFJP