[quote]Přístavy potřebují efektivní dopravní a logistické propojení s vnitrozemí. Stejně tak i polský přístav Gdańsk jako jeden z hlavních pobaltských přístavů závisí na trasách směřujících nejen do polského vnitrozemí, ale také do dalších zemí střední a východní Evropy. Tato dopravní infrastruktura prošla v posledních letech výrazným zlepšením. V této souvislosti jsme se obrátili na Dominika Landu, obchodního ředitele DCT Gdańsk SA, s několika otázkami. [/quote]

Jak se přístav Gdańsk těší z jeho umístění, který je vhodný pro dodávání zboží do střední a východní Evropy?

DCT Gdańsk jako součást přístavu Gdańsk, který se nachází na začátku baltsko-jaderského dopravního koridoru; tento koridor je důležitý jak lokálně, tak i mezinárodně, neboť je to přístupová cesta pro kontejnerizovaný náklad pro polský a také český a slovenský trh. Každý měsíc se v DCT zpracovává 160 tisíc TEU. Každý rok vidíme dvojciferný nárůst propustnosti našeho terminálu, který má vliv na větší poptávku po vysoké dopravní infrastruktuře v zázemí. Během deseti let se zázemí rozrostlo z Polska na Českou republiku i na Slovensko, kde je nutná efektivní železniční doprava. Právě v polovině roku 2017 zahájil CSKD-Rail Cargo Operator intermodální spojení z DCT Gdańsk na terminál AWT v Paskově; nic není lepší motivací k dalšímu rozvoji než aktivita našich zákazníků.

Co přináší probíhající modernizace železničních tratí z Gdańsk do vnitrozemí?

Počínaje samotným DCT investujeme do železniční vlečky, která má v současné době čtyři tratě. Každá z nich je dlouhá 618 metrů a do roku 2020 bude mít terminál 6 pásů, z nichž každý je 750 metrů dlouhý, aby to bylo vhodným místem pro intermodální operátory hledající časově a nákladově efektivní dopravní řešení. Jdeme dál do zázemí, jsme velkým propagátorem neustálé modernizace všech hlavních linek baltsko-jaderského koridoru na 750 metrů; totéž platí pro stanice jak v přístavu Gdańsk, tak v polsko-českých a polsko-slovenských hranicích. Jsme rádi, že je to pro polskou vládu také prioritou a domníváme se, že dobrý přístup k více přístavům pro vývozce a dovozce ze zemí střední a východní Evropy důležitý. Naše analýza a průzkum trhu ukazují, že využívání přístavu Gdańsk pro některé části zemí střední a východní Evropy (bez počítání Polska) přináší výhodu ve výši 15 % na obvyklé logistické řetězce přes přístavy Severního moře nebo Jadranu.

Rozvoj infrastruktury již změnil trasy pro přepravu zboží?

Rozvoj infrastruktury dává přímý vliv na pohyb nákladu; stačí říci, že před třemi lety, kdy nákladní vlak potřeboval více než 12 hodin, aby se dostali z Gdańsk do Varšavy, tak ani jeden traťový vlak tam nevedl. Nyní, když kontejner cestuje pouze 5-6 hodin, vlaky jezdí jednou denně a i víckrát. Logistika je kombinace nákladů, času a kvality. Infrastruktura je důležitou součástí každého z nich. Proto objemy DCT vzkvétají, a proto zákazníci ze zemí střední a východní Evropy míří do Gdańsk.