[quote]Dopravci a podnikatelé dnes vyzvou ministerstvo dopravy, aby zrušilo soutěž na provozovatele mýtného systému. Důvodem je zejména rozšíření zpoplatnění silnic I. třídy o 900,3 kilometru. K výzvě se vedle sdružení dopravců Česmad Bohemia připojí Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy. Dopravci to uvedli v tiskové zprávě. Ministerstvo ČTK sdělilo, že zrušení tendru považuje za neefektivní.[/quote]

Podle ministra dopravy Dana Ťoka již půl roku běží tendr na provozovatele mýtného systému po roce 2019 podle parametrů, které schválila minulá vláda.

,,Rozumím námitkám krajů a odborných svazů, které nesouhlasí s rozšířením zpoplatněných silnic I. tříd, ale jsem přesvědčen o tom, že moc jiných šancí nemáme,“ uvedl Ťok.

Ustavená pracovní skupina, v níž jsou vedle zástupců ministerstva zástupci dopravců a podnikatelů, podle Ťoka řekne, co se se současnou situaci dá dělat. Jakékoliv jiné zadávací řízení na veřejnou zakázku systému elektronického mýta je ale podle ministerstva ve zbývajícím čase do 31. prosince 2019 nerealizovatelné.

Do výběrového řízení na provozovatele mýtného systému po roce 2019 se hlásí současný provozovatel Kapsch, slovenský výběrčí SkyToll, maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems. Tendrem se zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

,,Stát musí zajistit mýtný systém, který bude dlouhodobý, stabilní, efektivní a zároveň nebude neúměrně zatěžovat dopravce, a tím i ostatní podnikatele a spotřebitele, na které by tyto náklady nakonec dopadly. Plánované rozšíření mýta však jde proti tomuto principu, dopravcům i lidem,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Rozšiřovat mýto tam, kde by dopravci jeho provoz museli dotovat z peněz vybraných na dálnicích jen proto, aby do tendru mohli vstoupit uchazeči se satelitní technologií, je podle Jana Medvěda z Česmadu proti zájmům daňových poplatníků.

,,Vážíme si toho, že Hospodářská komora byla přizvána do pracovního jednání o budoucnosti zadávacího řízení na správce mýtného systému na další desetileté období, nicméně už od roku 2014 jsme ministerstvo opakovaně upozorňovali na zpoždění prací při přípravě systému mýta související s nečinností projektového týmu i pracovních skupin a žádali, aby resort k rozvoji mýtného systému vypracoval koncepční materiál. Pokládáme za nepřijatelné, aby státní koncepci mýta určoval vítěz zadávacího řízení,“ uvedl předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp.

Budoucí vývoj mýtného systému musí být podle dopravců založený na základě koncepčního odborného materiálu projednaného se všemi dotčenými subjekty a zároveň na základě ekonomické výhodnosti pro Českou republiku. Současné rozšíření zpoplatnění, které je podle nich neekonomické a nerespektuje závěry vlastních analýz ministerstva dopravy, je podle nich politickým rozhodnutím.

Zdroj: ČTK

DPP