Připravované zvýšení regulovaných cen energií prodraží provoz městské hromadné dopravy v Česku o desítky milionů korun ročně. Zdražení se projeví zejména v tramvajové a trolejbusové dopravě. ČTK o tom informovalo Sdružení dopravních podniků ČR. Podle sdružení to zatíží rozpočty obcí a měst.

„Rozhodně nemůžeme souhlasit s tím, aby byla drážní doprava znevýhodňována. Stát se má snažit o podporu ekologických způsobů dopravy, a ne jejím provozovatelům házet klacky pod nohy. Se změnou vyhlášky, jak ji navrhuje Energetický regulační úřad (ERÚ), budou muset provozovatelé tramvajové nebo trolejbusové dopravy počítat s navýšením nákladů na distribuci elektřiny v řádu desítek procent ročně,“ řekl předseda sdružení Tomáš Pelikán.

Podle sdružení dopravci od roku 2021 nemuseli platit za vozidla na elektřinu poplatky z obnovitelných zdrojů energie (POZE). Dopravní podniky si však připlatí za distribuci. „Nová vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou rozhodně není krokem pro podporu veřejné dopravy a zvýšení ekologie. Jde o další rozpor se závazkem České republiky na snižování emisí oxidu uhličitého,“ dodal Pelikán.

ERÚ pro příští rok navrhl výrazné zvýšení regulované složky energií, která se na konečné ceně energií podílí v desítkách procent. Regulovaná složka elektřiny pro domácnosti by podle návrhu měla vzrůst meziročně o 71 procent, což bude znamenat zdražení v průměru asi o 1408 Kč za megawatthodinu (MWh) s DPH. Ještě výrazněji stoupne regulovaná část ceny elektřiny pro velké odběratele, na hladině vysokého napětí meziročně o 113 procent a na hladině velmi vysokého napětí o 206 procent. U plynu by měl být nárůst regulované složky o něco nižší. U domácností by regulovaná část plynu měla meziročně vzrůst asi o 39 procent, což by znamenalo zdražení zhruba o 125 Kč za MWh plynu. U velkoodběratelů by nárůst měl činit 42,5 procenta. Definitivní podobu regulované složky cen energií představí ERÚ na konci listopadu.

Důvodem vysokého nárůstu regulované složky je zejména přenesení části plateb na odběratele, které letos kvůli energetické krizi dotoval stát. Jde především o poplatky za obnovitelné zdroje energie (POZE), dále náklady na technické ztráty v přenosové a distribuční soustavě nebo náklady na podpůrné služby. Roli také hraje snížení regulované složky na letošní rok.

Výrazně zvýšené náklady na energie kvůli růstu regulovaných cen avizovali i zástupci tuzemského průmyslu. Podle Hospodářské komory mohou náklady firem z energeticky náročných odvětví stoupnout až na trojnásobek. To by podle komory zásadně oslabilo konkurenceschopnost českých firem.

Zdroj: ČTK

DPP