[quote]Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice připravuje otevření nového studijního oboru. V Pardubicích by se měla studovat i letecká doprava. ČTK to řekl při předvedení nové barevné podoby lokomotivy 151.006 k výročí 25 let založení fakulty děkan Libor Švadlenka.[/quote]

,,Zatím jsme jako první počin při rozvoji letecké dopravy na fakultě získali certifikáty na školení techniků údržby a na výcvik pilotů. Jsme schopni na komerční bázi nabízet výcvik této kvalifikace,“ uvedl Švadlenka.

Fakulta může už teď školit zájemce o profesní zkoušky, na jejichž základě pak získají profesní licenci. Teoretickou průpravu zajišťuje škola, praktický výcvik poskytují průmysloví partneři. Fakulta také spolupracuje s výrobci letadel, které praktický výcvik dělají. Teoretické vzdělání mají studenti zdarma, praktickou výuku si musí uhradit. Například pilotní průkaz na dopravní letadlo stojí kolem 800.000 korun.

Podle Švadlenky chce fakulta rozvíjet i dosavadní obory, mezi něž patří kromě silniční a železniční dopravy například dopravní stavitelství nebo elektronické systémy v dopravě. Absolventi se uplatňují u Českých drah a dalších železničních přepravců či v logistických firmách, ale i ve společnostech zabývajících se konstrukcí silničních a drážních vozidel nebo výrobou takzvané elektrické výzbroje dopravních prostředků. Další nacházejí místo ve firmách zaměřených na dopravní stavby.

Dopravní fakulta, která nese jméno projektanta a stavitele železničních tratí z 19. století Jana Pernera, oficiálně zahájila činnost ke dni 1. dubna 1993 na tehdejší Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích, dnešní Univerzitě Pardubice. Po vzniku samostatné České republiky byla část výuky a akademického potenciálu z Vysoké školy dopravy a spojů ze Žiliny přenesena do Pardubic, kde vznikla dopravní fakulta.

Zdroj: ČTK

DPP