Odvětví automobilového průmyslu v Uzbekistánu v posledních letech zaznamenalo výrazný růst, který zemi postupně přeměnil ze země primárně závislé na domácí výrobě na aktivního hráče na globálním automobilovém trhu.

Statistiky ukazují prudký nárůst dovozu zahraničních automobilů do země, částečně způsobený liberalizací celní politiky a snahou vlády stimulovat konkurenci na domácím trhu. Mezinárodní poskytovatel logistiky AsstrA zaznamenal rostoucí zájem uzbeckých klientů o dovoz automobilů. Například mezi listopadem a prosincem 2023 pomohla AsstrA přivézt 6 vozů Alfa Romeo Stelvio, 34 vozů Opel Astra a Opel Mokka do Uzbekistánu z Itálie, Německa a Francie.

Kromě přímých dodávek hotových automobilů hrají klíčovou roli v rozvoji uzbeckého automobilového průmyslu strategická partnerství se zahraničními výrobci. Příkladem takové spolupráce je projekt závodu Citroën ve slovenské Trnavě podílející se na expedici nových modelů. Tento projekt pomůže uspokojit současnou poptávku a obohatí nabídku na uzbeckém automobilovém trhu.

V prosinci předchozího roku navíc tým AsstrA zorganizoval leteckou přepravu více než 6 000 tun autodílů z Turecka do Uzbekistánu, čímž tím nejen podpořil automobilovou infrastrukturu země, ale také poskytl místním vlastníkům a autoservisům přístup ke kvalitním náhradním dílům.

Tým AsstrA také pravidelně zajišťuje dodávky automobilových komponentů z Brazílie, Mexika a EU do Uzbekistánu. Tato klíčová součást logistické práce zajišťuje nepřetržitou výrobu automobilů a podporuje efektivitu automobilového průmyslu na uzbeckém trhu.

„Pilotní projekt přepravy aut z Evropy do Uzbekistánu byl zahájen v listopadu 2023. Mezi pochopitelně vysoké požadavky na doručování takového nákladu patří plná bezpečnost, nepřetržitý monitoring, foto-video reportáže z přestupních bodů a samozřejmě přísné dodržování termínů. Koordinovaná týmová práce našich kolegů z různých zemí a oddělení pomohla splnit všechny požadavky zákazníků a získat větší důvěru v podobě nových objednávek na dodávku aut,“ říká Yan Pyagai, Sales Specialist ve společnosti AsstrA.

Dovoz nyní hraje klíčovou roli v rozvoji uzbeckého automobilového průmyslu a otevírá nejen přístup ke globálním automobilovým inovacím, ale také nové vyhlídky na další růst a spolupráci v tomto odvětví. AsstrA-Associated Traffic AG nadále poskytuje komplexní řadu souvisejících logistických nabídek, rozšiřuje svou přítomnost v Uzbekistánu a významně přispívá k rozvoji automobilového trhu v zemi.

Zdroj: AsstrA