DPP

Vrátit naději pacientům na čekacích listinách po celé Evropě: prohlášení Vytenise Andriukaitise u příležitosti Evropského dne dárcovství a transplantace orgánů 8.9

Dne 9. září si připomínáme 18. Evropský den dárcovství a transplantace orgánů. V této souvislosti se v Litvě zúčastním akce k 30. výročí první transplantace srdce v této zemi. Je to pro mě silný okamžik, neboť jako mladý lékař jsem měl před 30 lety tu čest se na této operaci podílet. Od té doby se počet transplantací všech druhů v EU i po celém světě výrazně zvýšil – jen mezi roky 2010 a 2015 vzrostl o 14 procent.

Do značné míry za to vděčíme vyššímu podílu dárcovství, a proto bychom měli uctít ten bezpočet každodenních hrdinů v EU, s jejichž přispěním se podařilo prodloužit či zachránit stovky tisíc lidských životů. Zlepšení nastala také díky pokroku v chirurgii, lepší koordinaci mezi zdravotnickými týmy, lepším normám pro přepravu a zabezpečení orgánů a zvýšení přeshraniční výměny orgánů.

EU k tomu rovněž přispěla. Právní předpisy na úrovni EU upravují jakostní a bezpečnostní normy v oblasti transplantace orgánů. Pokud jde o zkrácení čekací doby, vytvořili jsme evropský IT nástroj, který umožňuje lékařům v jednom členském státě nalézt vhodné dárce pro jejich pacienty v jiném členském státě. Za pouhé dva roky díky němu proběhlo téměř 90 transplantací, zejména u dětí – operací, které by jinak nebylo možné provést. Již brzy zveřejníme zprávu, která jasně prokáže, že sdílení zdrojů a znalostí napříč EU může výrazně zlepšit klinické výsledky. Žádná země sama o sobě nemá kapacity k léčbě všech vzácných a komplexních nemocí, a proto jsme začátkem tohoto roku zahájili novou iniciativu s cílem zlepšit sdílení znalostí napříč Evropou. Vzniknou virtuální Evropské referenční sítě, jež umožní poskytovatelům zdravotní péče v celé Evropě sdílet informace o komplexních nebo vzácných onemocněních a chorobách, které vyžadují vysoce specializovanou zdravotní péči a soustředění zdrojů.

Navzdory tomuto úsilí v EU bohužel každý den umírá 16 pacientů čekajících na transplantaci orgánu a na čekacích listinách zůstávají tisíce pacientů čekajících na transplantaci. Jakožto lékař vím, jak daleko jsme pokročili v lékařském měřítku. Jakožto evropský komisař si uvědomuji, jak zásadní význam má v oblasti dárcovství a transplantace orgánů koordinace na evropské úrovni. Věřím, že společně s členskými státy dokážeme učinit více. Tam, kde je vůle, je i řešení.

Junckerův plán: Investiční plán financuje inovativní lékařský výzkum půjčkou ve výši 75 milionů EUR společnosti Evotec.

Investiční plán pro Evropu nadále podporuje inovační projekty v oblasti zdravotnictví. Evropská investiční banka (EIB) poskytuje společnosti Evotec 75 milionů EUR na investice do výzkumu a vývoje léčby závažných onemocnění. Úvěr je garantován Evropským fondem pro strategické investice (EFSI), který je ústředním prvkem investičního plánu pro Evropu, tzv. Junckerova plánu. Společnost Evotec bude využívat tuto dlouhodobou finanční podporu na financování objevů léků a vývoj nových léčebných postupů pro závažná onemocnění a nemoci. Druh financování je také nový: je to první velká investice typu akcií v rámci EFSI v jakémkoli odvětví kdekoli v Evropě. Je to také první investice EFSI, což znamená, že banka sdílí riziko úspěchu společnosti Evotec v oblasti výzkumu a vývoje. Místopředseda Komise Jyrki Katainen, zodpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, řekl: „Rozvoj inovativních léčiv je proces, který vyžaduje trvalé investice, kde může hrát roli investiční plán. Jsem rád, že s dnešním souhlasem plán podporuje výzkum zaměřený na řešení vážných onemocnění a onemocnění. “

Tato dohoda s firmou Evotec přichází dny poté, co byly uzavřeny smlouvy s MagForce o vývoji nových léčebných postupů pro rakovinu mozku, stejně jako přípravku Apeiron, který také rozvíjí léčbu rakoviny,

Dne 8..zářís také Evropský investiční fond uzavřel dohodu se společností ACT Ventures, aby poskytl 20 milionů EUR na financování malých technologických podniků v Irsku.