[quote]Společnost DKV Euro Service, přední evropský poskytovatel služeb pro dopravce, a katedra managementu v logistice Univerzity St. Gallen vyhlásily pod záštitou německého ministra životního prostředí Petera Altmaiera sedmý ročník soutěže Eco Performance Award. Ceny se od roku 2007 udělují dopravcům s nejlepším přístupem k ochraně životního prostředí při zachování nízkých nákladů a vysoké kvality služeb.[/quote]

V moderní nákladní dopravě již nejde zdaleka jen o dosahování prvotřídních finančních výsledků a poskytování kvalitních logistických a přepravních služeb, ale i o minimalizaci negativních dopadů těchto činností na životní prostředí na základě konceptu trvalé udržitelnosti. Tuto skutečnost odráží podmínky soutěže Eco Performance Award,“ říká Ondřej Pavlík,“ ředitel české pobočky DKV Euro Service.

Ocenění Eco Performance Award a s ním související finanční odměna ve výši 10 tis. eur na realizaci ekologických projektů může osmičlenná odborná porota udělit podnikům, které v rámci své činnosti důkladně zvažují ekologické, ekonomické i sociální aspekty.

Kromě obchodního úspěchu a ochrany životního prostředí se hodnotí rovněž přístup k zaměstnancům a společnosti. Nejde ovšem jen o teoretické proklamace v podnikových strategiích, nýbrž o jejich důslednou realizaci v praxi.

Do nového ročníku soutěže Eco Performance Award 2014 se může přihlásit každá evropská dopravní společnost, která disponuje vozovým parkem čítajícím nejméně 10 nákladních vozidel a poskytujete služby ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní dopravě.

Účastníci se dělí do dvou kategorií: malé a střední podniky (do 50 nákladních vozidel) a velké společnosti (více než 50 nákladních vozidel). Hodnocení je dvoukolové. Uzávěrka přihlášek, které musí být v anglickém nebo německém jazyce, je 31. března 2014. Vítězové Eco Performance Award 2014 budou slavnostně vyhlášeni 24. září 2014 v Hannoveru v rámci veletrhu IAA Užitkové vozy.

 

Zdroj : ECO Performance Award