[quote]Fakulta elektrotechnická (FEL) Západočeské univerzity zahájila letos čtyřletý projekt elektrifikace dopravy, na nějž získalo její výzkumné centrum RICE 95 milionů korun z evropského operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zaměří se na nové technologie elektrovýzbroje dopravních prostředků, infrastrukturu pro dopravní techniku a na modelování MHD. Elektrifikace dopravy je významným celospolečenským problémem, řekl ČTK děkan FEL Zdeněk Peroutka.[/quote]

RICE vyzvala průmyslové podniky, aby kooperovaly na experimentálním ověřování výsledků a hledaly vhodné uplatnění v produktech.

„Elektrifikace bývá často spojena s termínem elektromobilita, avšak je chybně chápána pouze ve vztahu k elektrickým automobilům. Naše pojetí je daleko širší a zahrnuje dopravu silniční, kolejovou i leteckou,“ uvedl děkan. Aplikace, které FEL vyvíjí, budou využitelné i v hybridních a elektrických osobních autech.

Výzkumníci RICE vyvíjejí nová řešení pohonů vozidel, nové prvky výkonových systémů dopravních prostředků, elektrické stroje a inteligenci řídicích a diagnostických systémů vozů včetně umělé inteligence. V infrastruktuře se zaměří na napájecí a nabíjecí systémy, především bezdrátové, a na měnírny MHD. Pro matematické modelování a plánování MHD bude cílem stanovit, jak má vypadat flotila vozidel v daném městě, napájecí infrastruktura a jak mají být provozovány linky. Investiční zátěž na městské rozpočty by podle Peroutky měla být co nejmenší.

FEL už představila projekt Elektrotechnické technologie s vysokým podílem vestavěné inteligence pro dopravu městu Plzni, kraji, podnikům a dalším subjektům. Je součástí strategie integrovaných územních investic (ITI) plzeňské metropolitní oblasti. Podle náměstka hejtmana Iva Grünera (ČSSD) musí kraj, město a ZČU vystupovat jednotně. „Pak můžeme být vidět a být významní i v rámci Evropy,“ uvedl.

Podle prorektora ZČU Vladimíra Duchka se podařilo postavit integrované investice jako soudržný rozvojový program, který přináší konkrétní výsledky. Ekonomika postavená na výzkumu, vývoji a produktech s vyšší přidanou hodnotou zajistí Plzni podle primátora Martina Baxy (ODS) dlouhodobou prosperitu.

 

Zdroj : ČTK