[quote]Před námi je začátek nového desetiletí a s časem jde kupředu také logistika. Trendy stále naznačují poptávku po co nejrychlejších službách, digitalizaci, neustálý nárůst e-commerce, ale i tlak na zlepšování služeb v segmentu B2B.[/quote]

Digitalizace

Nedostatek pracovních sil, neustálý vývoj technologií a tlak na náklady ze strany zákazníků společně přispívají k postupnému zavádění digitalizace, ale i využívání inteligentních zařízení v provozu skladů. Kromě přístrojů, které jsou schopné autonomně manipulovat s předměty, přesouvat a ukládat je, jsou postupně zaváděny také drony. „Ve skladech pomáhají zejména s inventurami, protože se dokážou dostat i do vysokých a hůře přístupných míst. První vlaštovky využití dronů k samotnému doručování již vylétly v USA, kde se ale momentálně řeší problematická legislativní stránka tohoto způsobu doručování a další specifikace,“ popisuje Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier.

Čím rychleji, tím lépe

Nároky na rychlé logistické služby se stále zvyšují. V rámci České republiky a zejména hlavního města si již zákazníci zvykají na tzv. same-day delivery a lze očekávat, že se tento trend bude stávat větším standardem. Například v sousedním Německu tuto možnost ve větších městech začíná nabízet Amazon. Jde o trend, který je patrný spíše na B2C trhu. Zvyklostí už je i to, že je zákazník informován o rozmezí v čase doručení. Nemusí tedy na daném místě dlouho čekat, aniž by měl jistotu, že se dočká. Čas je pro nás čím dál cennější a nechceme se o něj vzájemně okrádat. Ačkoliv zrychlování je určitě na místě, stále v oboru B2C hraje velkou roli faktor ceny. A proto mnoho zákazníků raději den či dva počká, ale zaplatí za doručení zásilky méně. Velmi často se volí doručení na výdejní místa. „Co lze vnímat jako tendenci je tlak na ceny doručení mezi státy EU a zároveň i tlak na zrychlení doručení mezi státy EU. My se zaměřujeme především na doručování do Německa, kde je tlak na rychlost znatelný, a proto nabízíme doručování do poledne druhého dne, a to za stejných podmínek jako doručování po Česku,“ vysvětluje Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier.

Autonomní vozidla

Auto bez řidiče? Zdá se to jako sci-fi, ale s autonomními kamiony se budeme setkávat čím dál častěji. V současné době jezdí autonomní kamiony bez řidiče mezi Mnichovem a Norimberkem, kde jsou využity jako součást konvoje klasických kamionů, které jsou řízeny člověkem. V USA mezi městy Phoenix a Dallas od letošního roku autonomní kamiony jezdí taky. Autonomní kamiony zatím nejezdí zcela samy, řidiče však mají pouze z bezpečnostních důvodů pro případ potřeby. Výhoda autonomních vozidel je zejména v šetrném užívání paliva a vysoké bezpečnosti, kterou neohrožuje lidský faktor. „Pokud se podíváme na kurýrní balíkovou logistiku, autonomní vozidla bez kurýra jsou zde zatím spíše v nedohledu. Myslím si ale, že je celkem reálné, že se v blízké budoucnosti setkáme s autonomními vozidly, která v určitý čas přijedou na určité místo a lidé si z nich sami převezmou balík. Vidím to jako vhodné řešení především pro místa s vysokou koncentrací poptávky,“ doplňuje Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier.

Sdílená ekonomika

Trend sdílené ekonomiky je znatelný v mnoha odvětvích a jinak tomu není ani v logistice. Oblíbené jsou a dále budou hlavně sdílené sklady, kde mohou spolupracovat klidně konkurenční společnosti, sdílet zde zaměstnance a společně dovážet také do prodejen nebo ke koncovým zákazníkům. Za předpokladu správně nastavených podmínek se může jednat o velmi efektivní způsob spolupráce. Také se v poslední době hodně akcentuje sdílené doručení do center měst. Koncept má fungovat tak, že by zásilky byly doručovány do sdíleného skladu, pro který poskytne prostory město. Následně by z tohoto skladu v určitém časovém rozmezí doručovala zásilky do centra města jedna společnost, které by tyto zásilky konsolidovala. Tyto sdílená centra fungují již v zahraničí, například v Nizozemí nebo Španělsku. Cílem je omezit přehnané velké společností zajíždějících do center měst.

Důraz na ekologii

Ekologické smýšlení přijímá čím dál tím větší část společnosti. Automobilová doprava vždy byla a bude jistou zátěží pro životní prostředí, ale cílem je tuto zátěž co nejvíce snížit. Za účelem dosažení co nejmenší ekologické stopy je potřeba optimalizovat trasy, k čemuž již dnes lze využít moderní technologie. Dále jsou samozřejmostí auta splňující emisní normy nebo alternativní pohony. Blízkou budoucností a v některých případech i přítomností logistiky jsou auta na elektřinu, jejichž nedostatkem je prozatím nízká kapacita na dlouhé trasy. Například v Německu jsou zavedeny emisní limity v centrech měst, i v ČR lze již sledovat tendence omezení škodlivin v ovzduší. Mezi alternativní pohony lze řadit i CNG, které je dnes již běžnější. „Na rozdíl od zahraničí je u nás v Praze méně podporované doručení pomocí cargo kol, které v centrech měst mohou řešit více problémů, nejen spoluobčanům a firmám, ale i dopravním společnostem,“ dodává Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier. Odesílatelé zásilek kladou důraz také na šetrné balení a snaží se například o možnost opětovného využití balicích materiálů.

Zdroj: DER KURIER