DPP

Na summitu EU-Japonsko v Tokiu předseda Jean-Claude Juncker, předseda Donald Tusk a japonský premiér Šinzó Abe podepsali dohoda o hospodářském partnerství (EPA) mezi EU a Japonskem. Tato dohoda, která je největší obchodní dohodou, kterou kdy sjednala EU, vytvoří otevřený obchodní prostor s více než 600 miliony lidí. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker řekl: „Dokument, který jsme dnes podepsali, je mnohem víc než pouhá obchodní dohoda. Samozřejmě, že je nástrojem, který otevře příležitosti pro naše společnosti, naši pracovní sílu a naše občany a podpoří evropskou i japonskou ekonomiku. Je to ale také prohlášení, a to jak z hlediska obsahu, tak rozsahu a časového rozvrhu. Jedná se o prohlášení dvou podobně smýšlejících partnerů, kteří společně tvoří téměř třetinu globálního HDP, a potvrzuje jejich odhodlání dodržovat nejvyšší standardy v oblastech jako je práce, bezpečnost, ochrana životního prostředí a ochrana spotřebitele. Vyjadřujeme, že věříme v otevřený, spravedlivý obchod založený na pravidlech. A vyjasňujeme, že obchodní smlouva není hra s nulovým součtem, ale vítězná situace pro zúčastněné strany. Tato obchodní dohoda přinese hmatatelné výhody oběma stranám při řešení obav obou stran. “

Komisařka pro obchod Cecilia Malmström uvedla: „Spolu s Japonskem, vyšleme jasný signál světu, že dvě z největších ekonomik na světě stále věří v otevřený obchod a odmítly unilateralismus a protekcionismus. Ekonomické výhody dohody jsou zřejmé. Díky zrušení miliardových sazeb, zjednodušení celních postupů a odstranění překážek obchodu přes hranice nabízí společnosti na obou stranách příležitost zvýšit a rozšířit svůj vývoz. Zejména zemědělské odvětví v Evropě se mohou těšit, jak nyní obdrží přístup k obrovskému japonskému trh i do budoucna více než 200 druhů potravin a nápojů. specialit z EU, jako je šampaňské nebo parmská šunka budou chráněny v Japonsku. Nyní vyzývám Evropský parlament, aby tuto dohodu rychle schválil, aby podniky, zemědělci a občané mohli co nejdříve využívat svých výhod.“

Dohoda nejen zruší drtivou většinu cel, což vývoz do Japonska zlevní roční náklady ve výši 1 miliardy EUR, ale také odstraňuje řadu zastaralých regulačních překážek, například v automobilovém průmyslu. Dohoda rovněž otevře japonský trh se svými 127 miliony spotřebitelů k důležitým vývozům zemědělských produktů EU a zvýší možnosti vývozu pro společnosti v mnoha dalších odvětvích ekonomiky.

Kromě toho budou dohody o hospodářském partnerství posilovat spolupráci mezi Evropou a Japonskem v různých oblastech, na kterých je společný závazek k udržitelnému rozvoji, a je to první obchodní dohoda stále obsahuje výslovný závazek k dohodě o klimatu v Paříži.

Klíčové body dohody

V případě zemědělského vývozu EU dohoda zejména:

  • odstraní japonská cla na mnoho sýrů, jako je Gouda a Cheddar (současná sazba daně: 29,8 %), ale také vína (průměrná sazba je v současné době 15 %)
  • očekávaný výrazný nárůst vývozu hovězího masa do Japonska; Bezcelní vývoz zpracovaného masa a téměř bezcelní vývoz čerstvého vepřového masa
  • Ochrana více než 200 vysoce kvalitních evropských zemědělských produktů (tzv. zeměpisných označení) v Japonsku a ochrana výběru japonských zeměpisných označení v EU Dohoda také otevře trhy se službami, zejména v sektorech finančních služeb, elektronického obchodu, telekomunikací a dopravy. Také
  • umožňuje společnostem EU přístup na hlavní trhy veřejných zakázek 48 velkých japonských měst a odstraní překážky pro zadávání veřejných zakázek v hospodářsky významném železničním odvětví na vnitrostátní úrovni;
  • Odpovídá specifickým obavám EU, jako jsou otázky v automobilovém průmyslu, kde jsou stanovena přechodná období až do sedmi let, dokud tarif neskončí.

Dohoda také obsahuje komplexní kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji a stanovuje nejvyšší standardy v oblasti práce, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele. Posiluje závazek EU a Japonska v oblasti udržitelného rozvoje a změny klimatu a zajišťuje plnou ochranu veřejných služeb.

          Dne 16. července uzavřely EU a Japonsko jednání o vzájemně přiměřené úrovni ochrany údajů. Dosažená dohoda doplní Dohodu o hospodářském partnerství. Bylo dohodnuto, že systémy vzájemné ochrany údajů by měly být považovány za „ekvivalentní“, což umožní bezpečný tok údajů mezi EU a Japonskem; vznikne největší bezpečný přenosový prostor na světě.

Komise také zveřejnila tento týden obchod „EU-Japonsko ve vašem městě“ (nástroj EU-Japonsko pro obchod ve vašem městě). Jedná se o interaktivní mapu měst po celé Evropě, která vyvážejí do Japonska. Například Cork v Irsku dodává léčivé přípravky, mléčné výrobky a chemikálie a městě Páty v Maďarsku vepřové maso, samoobslužné pokladny a výrobky pro péči o ruce. Nástroj poskytuje infografiku pro každou zemi EU s údaji o vyvážejících společnostech a pracovních místech souvisejících s vývozem do Japonska, seznam výrobků vyvážených z každého členského státu a další statistiky dovozu a vývozu.
Další kroky

Dalším krokem je ratifikace dohody Evropským parlamentem a japonským parlamentem. V roce 2019 by smlouva mohla vstoupit v platnost.

Zároveň budou pokračovat jednání s Japonskem o normách ochrany investic a řešení sporů na ochranu investic. V duchu společného úsilí o vytvoření stabilního a bezpečného investičního prostředí v Evropě a Japonsku jsou obě strany rozhodnuty co nejdříve dosáhnout dohody o jednáních o ochraně investic.