Zdroj: PIxabay.com
Invoitix

[quote]Evropská unie uznala všechny dopravní projekty, na které chce Česko využít prostředky z fondu na propojení Evropy CEF (Connecting Europe Facility). Celkem tak na dopravní stavby z tohoto programu získá Česko zhruba 30 miliard korun. ČTK to řekl mluvčí ministerstva Tomáš Neřold. Tyto peníze budou sloužit na spolufinancování vybraných staveb, které v Česku vzniknou do konce roku 2023.[/quote]

Konkrétně jde například o modernizaci železniční tratě z Prahy do Lysé nad Labem, zlepšení splavnosti vltavské vodní cesty či o příspěvek na vznik sítě dobíjecích stanic pro elektromobily. CEF je v oblasti dopravy zaměřen na podporu investic do nové dopravní infrastruktury, případně obnovy a modernizace stávající. Zaměřuje se převážně na přeshraniční úseky a odstraňování úzkých míst a chybějících úseků hlavní a globální sítě TEN-T. Byl zřízen pro financování v období 2014 – 2020 a pro odvětví dopravy je pro všechny členské státy alokováno 24 miliard eur (648 miliardy Kč).

Pro resort dopravy představuje CEF druhý největší dotační program, kterým EU přispívá na rozvoj české infrastruktury. Výrazně větší množství peněz nabízí Operační program doprava. Ten ve svém prvním období pro roky 2007 až 2014 představoval pro ČR příjem 156 miliard korun. V aktuální programovém období 2014 až 2020 pak Česku nabízí zhruba 110 miliard korun.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP