Zdroj: Pixabay.com

[quote]Evropská komise a Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) 21. února podepsaly novou dohodu, která pokrývá období do konce roku 2020, aby se upevnila a posílila spolupráce. Za přítomnosti prvního místopředsedy Komise Franse Timmermanse Tibor Navracsis, komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a prezident UEFA Aleksander Čeferin podepsali nové smlouvy, zavazující obě strany nadále spolupracovat na společných prioritách vyhledávání integrity sportu, řádné správy věcí veřejných, dodržování lidských práv a důstojnosti, nediskriminaci, solidarity a rovnosti pohlaví.[/quote]

Spolupráce má především podobu společných akcí a výměn na úrovni odborníků, například v boji proti rasismu a diskriminaci a podporovat sociální začleňování znevýhodněných skupin prostřednictvím sportu jeho tváře dnes, včetně násilí, průběhu zápasů, spravedlivého zdanění, dopingu a rasismu. Tato druhá dohoda vychází z předchozí dohody, která proběhla od roku 2014 do roku 2017.

První místopředseda Frans Timmermans řekl:

„Jsem potěšen, že Evropská komise a UEFA budou pokračovat ve společné práci na podporu společných hodnot sportem tak a pro tolik Evropanů. Fotbalisté-muži a ženy – mají úlohu být modelem pro děti a dospělé v celé Evropě. Tato velká moc může být důležitá v boji proti rasismu a diskriminaci a při prosazování solidarity, udržitelnosti a rovnosti na hřišti a v každodenním životě. Fotbal je také přeshraničním podnikáním s přeshraničními hrozbami pro bezpečnost a integritu, které lze řešit v partnerství s Evropskou komisí. Společně jsme skvělý tým.“

Komisař Tibor Navracsics řekl:

„Fotbal je mnohem víc než jen hra, vášeň nebo zábava; sport obecně a fotbal má zejména sílu přivést lidi dohromady, podporu sociálního začleňování a hodnoty solidarity a vzájemného respektu. Fotbal má ústřední místo v životě mnoha Evropanů a nová dohoda o spoluprácí s UEFA nám pomůže zaměřit se I na problémy jako je dobrá správa, udržitelnost a rovnost pohlaví ve prospěch nejen evropského fotbalu, ale naší společnosti jako celku.“

Dohoda UEFA EURO 2020 podepsaná dnes se zaměřuje na evropské mistrovství fotbalu v roce 2020, které zahrnuje 12 různých měst. Chce být příležitostí vystihnout pozitivní představu o Evropě a jejích společných hodnotách a zároveň oslavovat její kulturní rozmanitost. Komise a UEFA souhlasí s tím, že je důležité, aby EURO 2020 byla společensky odpovědná a současně udržitelná událost pozitivního dědictví.

Souvislosti

Evropská komise a UEFA podepsaly v říjnu 2014 první dohodu o spolupráci s cílem posílit pozitivní obraz sportu, zejména fotbalu, a využít jeho plného potenciálu ve všech oblastech hospodářského a společenského života. UEFA přispívá k Evropskému týdnu sportu Evropské komise. UEFA tak podporuje závazek Evropské komise pro dobrou správu ve sportu a nedávno předložila reformy v této oblasti.

Další informace Úmluva o spolupráci Evropská komise: Sport

DPP