Zdroj: Pixabay.com
DPP

[quote]Komise sdělila 21.2., že udělila pokutu sedmi společnostem celkem 546 milionů eur za účast na čtyřech různých kartelových dohodách týkajících se automobilů. Tři další společnosti unikly pokutě, protože kartely odhalily. Všechny společnosti uznávají svou účast v těchto kartelových dohodách a dohodly se na vyřešení případů, pokuty se jim tedy snížily.[/quote]

Námořní kartelové společnosti

První z těchto kartelových dohod bylo o přepravě nových aut, nákladních automobilů a dalších velkých vozidel po moři. V roce 2016 bylo mezi Evropou a jinými kontinenty přepravováno téměř deset milionů vozidel na specializovaných velkých lodích, známých jako lodě typu roll-on/roll-off. To zahrnuje téměř tři a půl milionu importovaných automobilů v kartelu CSAV, „K“ Line, MOL, NYK a WWL-EUKOR. Na ně připadla téměř polovina z těch deseti milionů vozidel. Již téměř šest let se od října 2006 do září 2012 se setkávali obchodní ředitelé těchto firem v kancelářích, barech, restauracích a na jiných společenských setkáních. Byli také v kontaktu prostřednictvím pravidelných telefonátů.

Při těchto diskusích se pět společností dohodlo na výměně citlivých informací. Namísto konkurence uváděly na některých trasách nebo pro některé zákazníky záměrně vysoké ceny, nebo vůbec neuváděly nabídky výrobcům automobilů. Společnost MOL se vyhnula pokutě, protože odhalila existenci kartelové dohody. Ostatní čtyři společnosti dostaly pokutu ve výši 395 milionů eur; všechny čtyři měly prospěch ze snížení pokuty, protože spolupracovaly s Komisí.

Kartel pro zapalovací svíčky

Ostatní 3 kartelové dohody se týkaly dodávek řady různých automobilových částí. Tyto poslední kartelové dohody se týkají zapalovacích svíček a brzd. Zapalovací svíčky se používají k vznícení benzínu v motoru automobilu. Již více než jedenáct let tři dodavatelé zapalovacích svíček: Bosch, Denso a NGK měly kartelovou, v níž se každá společnost mohla vyhnout tradičním zákazníkům druhých a udržet status quo v průmyslu zapalovacích svíček.

Tento kartel se vztahoval na obousměrné kontakty mezi NGK a mezi sebou navzájem; vyměňovaly si komerčně citlivé informace.

Někdy se však společnosti výslovně dohodly, že nebudou soutěžit o zákazníky druhé strany. To znamenalo souhlasit s cenou každého z nich, takže ta by mohla být pro daného zákazníka nejlepší cenou. Říká se, že se dohodly na objemu dodávek pro určité zákazníky a budou držet podíly dodávané v minulosti.

Společnosti Bosch a NGK dostaly pokutu ve výši 76 milionů eur za účast na tomto kartelu. Obě pokuty byly sníženy, aby odrážely skutečnost, že společnosti spolupracovaly při vyšetřování.
Denso se vyhnul pokutě tím, že odhalil kartel Komisi.

Kartelové systémy brzd

Poslední z dnešních rozhodnutí se týkala kartelových dohod k hydraulickým a elektronickým brzdovým systémům. Jedná se o dvě kartelové dohody, jedna mezi společnostmi Bosch, Continental a TRW a druhá zahrnuje pouze Bosch a Continental.

První z nich se týká konkrétního nabídkového řízení v letech 2010 a 2011.

Druhý případ se vztahuje ke konkrétní nabídce v letech 2010 a 2011.V obou případech se jedná o jejich chování jako dodavatelů na trhu prostřednictvím využití výměny důvěrných informací. Tyto výměny, včetně cenových prvků, se uskutečnily prostřednictvím dvoustranných schůzek, telefonních rozhovorů a výměny e-mailů.

Rozhodnutím Komise dostaly společnosti Bosch a Continental pokutu celkem 75 milionů eur. Obě společnosti snížily své pokuty spoluprácí s Komisí. Společnost TRW se celkově vyhnula pokutě za odhalení kartelové dohody, která se jí týkala.

Závěr
Uvedená rozhodnutí popisují jen část práce, která bylo nedávno provedena. Komise již uložila   pokuty ve výši více než šest miliard eur za deset případů, týkajících se osobních a nákladních automobilů.  A Komise chce být nadále aktivní v této oblasti; bude stále hledat firmy, které doufají, že dosáhnou vyšších zisků tím, že se dohodnou a nebudou soutěžit.

Rozhodnutí se nevztahuje na několik německých výrobců automobilů, kteří možná porušili pravidla hospodářské soutěže EU. Toto vyšetřování stále pokračuje.

Případy se týkají tajné dohody na úkor výrobců automobilů. Nakonec však mohou vzniknout další náklady. Takže práce Komise chce pomoci zajistit, aby tyto trhy fungovaly spravedlivě pro spotřebitele.

Výroba automobilů je významným odvětvím evropského průmyslu, které podporuje velké množství pracovních míst v celé Evropě. Jen v roce 2016 vyvezla EU více než 190 miliard eur. Kartel je hrozbou pro evropský průmysl a pracovní místa, protože zvyšuje náklady na vývoz evropských vozů.
Současné příklady mají společný vztah k klíčovému odvětví evropského průmyslu a spotřebitelům – automobilům a nákladním automobilům. A pokud zjistíme, že společnosti porušily pravidla v tomto odvětví, podnikneme příslušné kroky, jak jsme udělali.