[quote]Evropská železniční agentura (ERA) zahájila čtyřměsíční online průzkum vnímání bezpečnosti na železnici. Je otevřen všem pracovníkům Evropské unie zaměstnaným v kterékoli organizaci, která se podílí na evropském železničním systému. Cílem projektu s názvem „Evropský průzkum klimatu bezpečnosti železnic (ERA-SCS)“ je další zlepšení bezpečnosti v evropském železničním systému. Možnost vyplnit dotazník mají respondenti až do 7. října 2021.[/quote]

„Jako národní orgán pro bezpečnost drážní dopravy tento průzkum podporujeme a věříme, že se do něho zapojí co nejvíce subjektů a jejich pracovníků z českého železničního systému,“ řekl Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu a dodal: „Veškeré informace jsou k nalezení také na webových stránkách Drážního úřadu.“

Průzkum běží na platformě EUSurvey a je přístupný ve 22 evropských jazycích včetně češtiny. Spustit jej lze na smartphonech, tabletech nebo počítačích. Vyplnění dotazníku je anonymní, zabere maximálně 10 minut.

Dotazník byl vypracován s podporou odborníků ze všech oborů železničního systému a Institutu pro kulturu průmyslové bezpečnosti. Tvoří jej soubor 48 bezpečnostních prohlášení v souladu s Evropským modelem kultury bezpečnosti železnic.

Evropská železniční agentura si pro realizaci průzkumu vybrala právě rok 2021, jelikož byl vyhlášen Evropským rokem železnice. Opakovat by jej chtěla každé 4 roky.

Veškeré výsledky budou analyzovány na evropské úrovni, aby mohly být vyhodnoceny a dále využity pro zvýšení bezpečnosti evropského železničního systému. První výstupy budou prezentovány již letos v listopadu.

Bližší informace najdete na webu Drážního úřadu, přímý přístup do českého dotazníku je zde.

DPP