Invoitix

České firmy pořizují elektromobily nejčastěji z ekologických a ekonomických důvodů a kvůli vnějšímu politickému tlaku. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Schneider Electric. Podpořit rozvoj elektromobility v tuzemsku mají dotace v celkové výši 1,95 miliardy korun, které začátkem roku spustil stát. Při správě vlastní firemní infrastruktury provozovatele nejvíce limituje pomalé nabíjení. A více jak polovina společností umožňuje nabíjet zaměstnancům jejich soukromá vozidla v práci.

České firmy při nákupu elektromobilů zohledňují hlavně ekologii a udržitelnost. Pro téměř polovinu (42 %) z nich jsou to pádné důvody pro pořízení elektroauta. 36 % podniků se k elektrifikaci svých vozových parků uchyluje na základě vnějšího politického tlaku. 35 % firem pak za klíčové při rozhodování o pořízení elektromobilu či nabíjecí stanice považuje ekonomické důvody, mezi které patří dotace, daňové úlevy či další finanční zvýhodnění.

„V průzkumu je zajímavé, že firmy při elektrifikaci svých vozových parků nehledí pouze na ekonomické aspekty nebo nejednají jen na základě vnějších regulací, ale je pro ně rovněž klíčová i udržitelnost a soulad se životním prostředím. Od ledna letošního roku navíc mají podniky v Česku příležitost žádat o dotaci jak na nákup elektromobilu, tak na pořízení nabíjecí stanice. Což věříme, že jejich rozhodování jen podpoří,“ komentuje výsledky průzkumu expert na elektromobilitu ze společnosti Schneider Electric, Leoš Kabát.

Firmy, které mají zřízenou svou vlastní nabíjecí infrastrukturu, čelí v souvislosti se správou a údržbou nejčastěji těmto výzvám: omezená rychlost nabíjení (35 %) a nedostatečný počet nabíjecích stanic (33 %). Skoro třetina (31 %) uvádí jako omezující vysoké náklady na provoz a údržbu, spolu s tím řeší i vysoký odběry elektrické energie (28 %). 17 % respondentů naopak uvedlo, že správa a údržba dobíjecí infrastruktury je podle nich bezproblémová. „V souvislosti se správou nabíjecí infrastruktury se čeká na vznik legislativy, která bude upravovat, jak mají vypadat bezpečné garáže pro parkování a nabíjení těchto vozů. V současnosti žádná taková platná legislativa neexistuje, vychází se pouze z obecných doporučení,“ říká Leoš Kabát.

Při výběru konkrétního dodavatele nabíjecí infrastruktury se jako klíčový faktor ukázala výše pořizovacích nákladů, kterou považují za důležitou více než dvě třetiny firem, přesněji 68 %. Za víceméně stejně důležité vnímají podniky trojici těchto aspektů: zákaznická podpora a servis (39 %), reference dodavatele (31 %) a rychlost dodání řešení (29 %).

Z výsledků průzkumu, v němž na otázky odpovídalo 821 zástupců středních a velkých českých firem, také vyplynulo, že více než polovina podniků (54 %), které nabíječky mají, umožňuje zaměstnancům nabíjení soukromých automobilů. Z toho 20 % zdarma a 34 % za poplatek. „Ze strany firem se jedná o vstřícný krok, který hodnotíme kladně, a nepochybně má i pozitivní vliv na budování dobrého jména zaměstnavatele,“ míní Leoš Kabát. 31 % firem uvedlo, že nabíjení soukromých vozidel na svých nabíječkách neumožňuje.

Od začátku letošního roku mohou české firmy na nákup elektromobilu a také pořízení nabíjecí infrastruktury čerpat finanční příspěvek, a to na základě výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu. Jeho výše se liší v závislosti na typu pořizovaného vozidla či nabíjecí stanice. „Na pořízení dobíjecích stanic typu AC lze získat příspěvek až 50 tisíc korun a na dobíjecí stanici typu DC s výkonem do 40 kilowattů bude možné získat dotaci až 100 tisíc korun. Na nákup ještě výkonnějších DC stanic lze získat podporu až 150 tisíc korun,“ vyčísluje Leoš Kabát. Celkově je na podporu elektromobility v rámci programu Národní plán obnovy připraveno 1,95 miliardy korun. „Se spuštěním této dotační výzvy očekáváme nárůst poptávky po instalaci nabíjecích stanic,“ dodává Leoš Kabát ze Schneider Electric, která v oblasti nabíjecí infrastruktury nabízí celou škálu řešení. Očekávaný je i dočasně zvýšený zájem o elektromobily, jejichž počet v Česku ke konci loňského roku přesáhl hranici 20 tisíc.

Daňové úlevy spojené s pořízením nebo užíváním elektromobilu se týkají jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Podniky mohou uplatnit mimořádné daňové odpisy u elektromobilů pořízených v letech 2024 až 2028. Zaměstnance, kteří využívají služební elektromobil i pro soukromé účely, pak při uplatňování daně z nepeněžního plnění potěší nižší sazba ve výši 0,25 %. Na vozidla se spalovacími motory se uplatňuje sazba čtyřikrát vyšší – 1 %. „V praxi to znamená, že pokud by zaměstnanec namísto služebního vozidla se spalovacím motorem využíval pro soukromé účely elektromobil o stejné pořizovací ceně, zvedne se mu čistý příjem až o desítky tisíc korun ročně,“ přibližuje daňový benefit Leoš Kabát. Mezi další zvýhodnění patří osvobození od časového poplatku za užití dálnic nebo bezplatné parkování, které je aktuálně umožněno například elektroautům v Praze.

Vnější tlak na přechod k elektromobilitě je v posledních letech patrný. V únoru loňského roku byla Evropskou unií schválená regulace, která je součástí balíčku Fit for 55 a nařizuje, že v roce 2035 bude možné prodávat nová osobní auta pouze ta bezemisní. Vedle toho existuje nová povinnost firem reportovat ESG data jako součást svých výročních zpráv. V Česku se týká zatím asi dvaceti společností, které tak již letos musí shromažďovat data a informace podle požadavků evropských standardů pro reporting o udržitelnosti (ESRS).

O průzkumu

Průzkum na téma elektromobilita realizovala společnost Schneider Electric pomocí aplikace Instant Research agentury Ipsos. Sběr dat probíhal on-line v období 6. 9. až 8. 9. 2023 na celkem 821 respondentech. Dotazováni byli respondenti z řad firem s 50 a více zaměstnanci, kteří rozhodují nebo spolurozhodují o vozovém parku a jeho technickém vybavení.

O společnosti Schneider Electric

Vizí společnosti Schneider Electric je umožnit každému co nejlépe využívat energii a dostupné zdroje, proto přinášíme pokrok a udržitelnost do všech oblastí života. Žijeme v souladu s heslem Life Is On. Naším posláním je být vám digitálním partnerem ve sférách udržitelnosti a energetické účinnosti. Řídíme digitální transformaci prostřednictvím integrace předních světových procesních a energetických technologií, produktů propojujících cloud s koncovými zařízeními, ovládacích prvků, softwaru a služeb napříč životním cyklem. Naše řešení umožňují integrovanou správu firem, domácností, budov, datových center, infrastruktury a průmyslu. Schneider Electric je nejlokálnější z globálních společností. Společnost Schneider prosazuje otevřené standardy a partnerské ekosystémy, které jsou založené na sdíleném smysluplném účelu, podporující integraci a posilující jejich hodnoty.

Zdroj: Schneider Electric

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP