DPP

FM Logistic dnes zveřejnila své finanční výsledky za fiskální rok končící 31. březnem 2021. Úplné auditované výsledky se objeví ve výroční zprávě, která bude vydána začátkem července.

 • Srovnatelný růst tržeb o 1,5% při konstantních směnných kurzech
 • Vykázané příjmy ve výši 1 380 milionů EUR nepříznivě ovlivněné devizovými efekty (73 mil. EUR)
 • Základní EBIT stabilní na 41,8 milionu EUR (-1,6%)
 • 207 milionů EUR na nové smlouvy ve srovnání se 150 miliony EUR v předchozím roce
 • Nové podnikání poháněné poptávkou po omnichannel a městské logistice
 • Pokyny 2021/22: organický růst příjmů ve vysokých jednociferných číslech

Tržby za rok 2020/21 dosáhly 1 380 milionů EUR, což je podle vykazování pokles o 3,6%. Byly ovlivněny hospodářským útlumem způsobeným Covid-19 na jaře 2020 a negativním dopadem měny na 73 milionů EUR. Tyto faktory byly částečně kompenzovány silným oživením podnikání ve druhé polovině fiskálního roku. Tržby vzrostly o 1,5% na měnově neutrálním základě.

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) byl 38,8 milionu EUR, což je o 8,7% méně než loni. Snížení odráží především vyšší náklady spojené s adaptačními opatřeními na COVID-19 (8,1 milionu EUR), částečně kompenzované úsporami nákladů a opatřeními na předávání nákladů a operacemi FX ve výši 3 miliony EUR.
Srovnatelný EBIT byl stabilní na 41,8 milionu EUR (-1,6%).

„V neklidné ekonomice se společnost FM Logistic ukázala jako mimořádně odolná a relevantní. Srovnatelné tržby vzrostly o 1,5%. V období od dubna 2020 do března 2021 jsme podepsali nové smlouvy ve výši 207 milionů EUR, z nichž polovina souvisí s omnichannelem a elektronickým obchodem. Naše Úsilí zaměstnanců pomohlo milionům spotřebitelů získat produkty, které potřebovali. Budeme i nadále stavět na našich silných pozicích v odvětví spotřebního zboží a maloobchodu, abychom našim zákazníkům pomohli implementovat udržitelné vícekanálové strategie, “řekl generální ředitel FM Logistic Jean-Christophe Machet.

Rostoucí poptávka po řešeních dodavatelského řetězce omnichannel a e-commerce

On-and-off uzavření kamenných obchodů v roce 2020 zrychlilo poptávku po logistice omnichannel a e-commerce. FM Logistic nyní poskytuje řešení vícekanálové logistiky 57% svých zákazníků.
Dalším souvisejícím hnacím motorem byla rostoucí potřeba řešení městské logistiky, jako jsou mikrosklady, temné obchody a řešení na míru klika a sbírejte. V těchto oblastech společnost prodloužila své smlouvy s předními maloobchodníky, jako jsou Carrefour, Intermarché a Sephora.
Mezi nejvýznamnější nové zakázky zadané v letech 2020/21 patřila globální značka kosmetiky a péče o pleť, velký výrobce hraček a několik předních společností v oblasti elektronického obchodování, zejména ve Francii, Španělsku a Indii. Klíčová prodloužení smlouvy byla podepsána se společnostmi Mondelēz a Nestlé.

Regionální zajímavosti

Tržby byly rozděleny mezi Francii (40%) a ostatní země (60%), což je podíl podobný jako v posledních letech.

 • Podle země se tržby ve Francii snížily o 1,9% na 548 milionů EUR. Nižší objemy ve vertikálech negativně ovlivněných COVID-19 byly zmírněny vyšší poptávkou ve vertikálech elektronického obchodu a maloobchodu s potravinami.
 • Tržby a ziskovost se zvýšily ve Španělsku i v Itálii díky logistice elektronického obchodování. Nejrychlejší růst tržeb byl zaznamenán ve Španělsku (+22%), podpořeno pokračujícím rozvojem městské logistické jednotky Citylogin.
 • V regionu východní Evropy společnost FM Logistic pokračovala v rozvoji svých přepravních služeb. V Rusku se tržby z dopravy zvýšily o 20%.
 • Ukrajinská pobočka loni potvrdila návrat k zisku, k čemuž jí pomohlo zdvojnásobení objemu elektronického obchodování.
 • V Rumunsku společnost zajistila prodloužení smlouvy na 5 let s jednou z největších světových potravinářských a výživových společností.
 • V regionu střední Evropy přidala společnost FM Logistic 25 nových smluv, obnovila 29 dalších a zahájila výstavbu nové logistické platformy ve Wiskitki, 10 km od polského Solidarity Transport Hub (STH/CPK), mezinárodního projektu leteckého, železničního a silničního uzlu .
 • V Asii společnost podepsala smlouvy s významnými společnostmi elektronického obchodování, včetně jedné s Pepperfry, indickým trhem s nábytkem a domácími produkty číslo 1, a s VinShopem, jednou z největších nákupních organizací ve Vietnamu (dceřiná společnost skupiny OneMount Group).
 • V Brazílii zajistila společnost FM Logistic smlouvu se společností Henkel a její značkou Schwarzkopf.

Práce na udržitelných dodavatelských řetězcích

Ve fiskálním roce 2020/21 podnikla FM Logistic další kroky, aby přispěla k udržitelnějším dodavatelským řetězcům.
Některé z těchto iniciativ zahrnovaly:

 • Zavedení vzdělávací kampaně v oblasti zdraví a bezpečnosti ve více než 10 zemích.
 • Poskytnutí panelů udržitelnosti 50 zákazníkům, aby mohli sledovat takzvané emise skleníkových plynů „rozsahu 3“ související s aktivitami outsourcovanými do FM Logistic.
 • Posun k obnovitelné elektřině pro skladové operace společnosti FM Logistic ve střední Evropě, což je patrné vzhledem k dominanci fosilních paliv v tomto regionu.
 • Probíhající projekt výroby vodíku z vodní elektrolýzy ve dvou pilotních logistických zařízeních ve francouzském Escrennes a španělském Illescasu (projekty H2Hub a H2Login).
 • Rozvoj svých služeb pro maloobchodníky a výrobce prodávající výrobky bez obalů, jak ukazuje pilotní projekt realizovaný v supermarketech Franprix v pařížské oblasti.

Globální emise oxidu uhličitého ze skladových operací společnosti FM Logistic nadále klesaly. Celkový pokles v absolutním vyjádření dosáhl v letech 2018 až 2020 17%.

Pokyny 2021/2022

FM Logistic očekává, že ve fiskálním roce 2021/22 dosáhne organického růstu tržeb ve vysokém jednociferném procentuálním rozsahu. Vychází to z předpokladu, že se omezení týkající se Covid-19 postupně zmírní a že směnný kurz ruského rublu bude v průměru 90 rublů za euro.

Zdroj : FM Logistic