[quote]Na stavbu a údržbu silnic, železnic a další dopravní infrastruktury v Česku loni stát poskytl ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) více než 80 miliard korun. To je přibližně o čtyři miliardy korun meziročně více a zároveň o osm miliard korun více, než předpokládal schválený plán rozpočtu. Vyplývá to z výroční zprávy fondu, kterou v pondělí dostane pro informaci vláda. Letos by se měly výdaje z fondu vyšplhat ke 100 milionům korun.[/quote]

Fond na zvýšení výdajů proti původnímu plánu využil zejména nevyužitých peněz z předchozích let. O něco větší část peněz z fondu loni mířila na železnici, a to celkem 42,5 miliardy korun. To je s výjimkou roku 2015, kdy se dočerpávaly peníze z evropských fondů, nejvyšší částka poskytnutá železnici. Na stavbu a opravu dálnic a silnic fond vynaložil 33 miliard korun. Proti předchozímu roku byl poměr mezi železnicí a silnicemi téměř přesně opačný. Na vnitrozemskou plavbu šlo z fondu 175 milionů korun. Více peněz fond investoval například i do mýta a dalších telematických systémů.

Příjmy fondu po zapojení rezerv z předchozího roku činily téměř 82 miliard korun. Více než polovina z nich byla tvořena příspěvky ze státního rozpočtu. Vedle dotací tvoří nejvýraznější složku příjmů fondu odvody z daní a mýtného, které činily více než 30 miliard korun. Proti původnímu plánu si fond nejvíce polepšil ve výběru mýta, a to o 1,5 miliardy na 10,7 miliardy korun.

Státní fond dopravní infrastruktury funguje od roku 2001, od té poskytl na financování dopravní infrastruktury více než 1,1 bilionu korun. K nejdražším projektům patřila stavba dálnice D8 a železničního tunelu v Ejpovicích.

DPP