[quote]

Společnost GasNet, provozovatel plynárenské distribuční soustavy, je zatím nejaktivnějším subjektem na poli rozvoje LNG v Česku. Již v příštím roce chce zprovoznit několik čerpacích stanic. Postupně bude pokračovat výstavbou stanic na hlavních silničních trasách po celém území. Firma GasNet již téměř padesát let poskytuje spolehlivé dodávky zemního plynu domácnostem i fi rmám. Provozuje více než 65 000 km plynového potrubí a zabezpečuje dostupnost zemního plynu pro 2,3 milionu odběrných míst v ČR. Vedle této tradiční činnosti se však také věnuje rozšiřování nových ekologických technologií. Novým pilířem tohoto směru se má stát LNG jako alternativní palivo pro nákladní silniční dopravu.

[/quote]

LNG v kurzu

V zemích jako je Itálie, Španělsko nebo Francie se na LNG bezproblémově jezdí už nějakou dobu a počet registrovaných vozů na LNG překonal hranici šesti tisíc. V Česku je infrastruktura LNG v plenkách a v současné době u nás stojí jediná plnicí stanice u Loun. Více se o tomto palivu začíná hovořit poslední rok, což je způsobeno rostoucím tlakem veřejnosti, neziskových organizací i samotných zadavatelů přepravy na ekologizaci a dlouhodobou udržitelnost nákladní dopravy. I díky tomu zažívá Evropa doslova LNG boom, což s sebou nese i některé problémy. „Třeba v tom, že si dnes prakticky nemůžete půjčit žádné mobilní stanice, všechno je dlouhodobě zamluvené,“ vysvětluje Ladislav Pivec, specialista na LNG v GasNetu.

Široká škála řešení pro flotily LNG

GasNet má ambice stát se lídrem LNG v České republice. Koneckonců má za sebou silné a stabilní zázemí velké energetické společnosti. Potřebné know-how si ale musel zajistit sám: „Skoro rok a půl se problematice LNG intenzivně věnujeme. Jsme připraveni zajistit dopravcům testování LNG přímo v jejich areálech instalací dočasné čerpací stanice včetně dodání samotného paliva,“ popisuje část své práce Ladislav Pivec. Kromě výstavby veřejných stanic chce GasNet uspokojit i potřeby velkých dopravců s fl otilou LNG vozů a nabízí jim nejen kalkulaci úspory a návratnosti investice, ale i samotnou realizaci vlastní stanice včetně zajištění provozu i proškolení řidičů. Společnost investuje do nákupu ověřených technologií a vybavení, aby zajistila vynikající kvalitu LNG pro všechny typy motorů všech značek.

Spolupracují s prodejci vozů

Na trhu jsou v současnosti tři značky, které vyrábějí a prodávají vozy na LNG – Scania, Volvo a Iveco. „Dopravce samozřejmě zajímá nejen cena nového vozu a budoucí úspora na palivu, ale i servisní náklady nebo rozdíly v provozu jednotlivých značek,“ říká Ladislav Pivec. Správným krokem tedy bylo navázat kontakt s tuzemským zastoupením těchto značek a spolupracovat na kalkulacích a nabídkách, které osloví české dopravce. „Opakovaně ověřujeme informace od prodejců vozů v reálném provozu a jsme v kontaktu i se zahraničními dopravci, kteří již fl otilu LNG vozů provozují. Proto víme, že úspora více než 20% na palivu je zcela reálná,“ říká Ladislav Pivec. Specifi ka LNG vozů tým GasNetu ověřil i na domácí půdě v rámci testu vozů Iveco a Scania a mohl sledovat jak parametry finanční úspory oproti naftě, tak i dynamiku vozů nebo komfort řidičů.

Připravuje metodiku

V České republice aktuálně chybí legislativa, která by určovala pravidla pro výstavbu a provoz LNG stanic. Dnes sice existuje Evropská metodika, ta je ale velmi obecná. GasNet je o krok vpřed a snaží se vstup na trh usnadnit nejen sobě, ale i dalším subjektům. „Ve spolupráci s dalšími partnery, jako je například i VUT Brno, připravujeme metodiku pro projektování, výstavbu a provoz LNG plnicích stanic, která by měla usnadnit schvalování na stavebních úřadech, jenž s nimi zatím nemají žádné zkušenosti,“ popisuje Ladislav Pivec. Materiál, který bude základem pro budoucí stavební i provozní legislativu pro Českou republiku, je nyní v přípravě a tým ji konzultuje s kompetentními orgány státní správy.

První stanice na začátku 2020

GasNet nyní usilovně pracuje na plánech výstavby sítě plnicích stanic v Česku. Získat potřebná stavební povolení pro výstavbu stacionárních stanic není otázka pár týdnů a celý proces je silně ovlivňován čekacími lhůtami na vyjádření příslušných orgánů, které k novince přistupují velmi opatrně. Proto GasNet podpoří rozvoj infrastruktury nejprve zprovozněním mobilních čerpacích stanic. Ty budou dopravcům k dispozici už v prvním kvartálu roku 2020. „Naší prioritou je kvalitní palivo a technologie, která zajistí rychlé tankování srovnatelné s naftou pro vozy Scania, Iveco i Volvo,“ vysvětluje Ladislav Pivec. Konkrétní plány na rozvoj LNG infrastruktury GasNet zveřejní na podzim tohoto roku.

 

Zdroj : GasNet

DPP